Menu

De kerk van de toekomst

mail-bijlageDe kerk verandert en beweegt. Maar waar naartoe? Wat leeft er onder kerkleden? Wat werkt van buitenaf op de kerk in? Wat is de onopgeefbare missie van de kerk? En wat moet er (juist niet) veranderen om die te bereiken? Deze en veel meer vragen komen aan de orde in de 92 pagina’s van de jaarlijkse driedubbeldikke special van OnderWeg met het thema ‘de kerk van de toekomst’.

Bijvoorbeeld in het verhaal van Henk Geertsema over de positie van de kerk in de huidige samenleving en in het licht van recente ontwikkelingen, zoals de opkomst van de beeldcultuur. Verder is ook haar identiteit bepalend voor de toekomst van de kerk, zo betoogt Bram Beute in een ander artikel. Die identiteit ligt in de missie van God in deze wereld: ‘De kerk participeert als getuige in Gods reddingsplan voor de wereld. Ze is een aanplakzuil van de waarheid.’

Het nummer bevat diverse interviews. Bijvoorbeeld met drie voorgangers, Rien van den Berg, Kees van Dijk en Willem Smouter. Hoe ervaren zij de veranderingen in de kerken en de samenleving? ‘De kerk is niet de kern’, zegt Van den Berg. ‘Wat dan wel? De lotsverbondenheid in Christus. Je zult je hersens moeten trainen in het contact met de Heer.’ En Kees van Dijk ‘vindt het heel spannend om naar de toekomst van de kerk te kijken. Ik verwacht niet een kerk die groot gaat groeien. Op de één of andere manier zal de Heer altijd kaf en koren scheiden.’

Een ander groot interview is met Barend Kamphuis (GKv) en Jan Mudde (NGK), over de toekomst van de twee landelijke kerkverbanden. Zij vinden elkaar in hoge mate: verschillen tussen beide kerken spelen net zo goed binnen beide kerken, en zijn dus geen reden om apart te blijven. Kerkelijke structuren staan eenheid nog weleens in de weg. ‘Er zou bij ons een soort Arjan Plaisier moeten zijn die daarin vooroploopt en mensen inspireert. Zoals dat op wereldschaal gebeurt door paus Franciscus’, meent Kamphuis.

Verder in dit nummer een serie van vier artikelen over vier modellen van kerk zijn die nu al bestaan en mogelijk richtinggevend zijn voor de kerk van de toekomst. Wat kenmerkt deze kerkvormen, en wat zijn hun sterke en kwetsbare kanten? Stefan Paas bespreekt deze vier modellen en verbindt die aan zijn visie op de toekomst van de kerk.

Verder onder meer bijdragen van kerken wereldwijd, die vanuit hun eigen situatie aangeven wat belangrijk is voor de toekomst van de kerk, bijdragen over de kerk in het verleden, en allerlei persoonlijke dromen van kerkleden.