Menu

De Reformatie over hermeneutiek

Het eerste nummer van De Reformatie van 2014 heeft als thema Hermeneutiek: regels voor het verstaan van de Bijbel. DeReformatie 8_coverHoe leg je de Bijbel uit en hoe pas je hem toe?

Hermeneutiek is een terrein dat door sommigen met argwaan wordt bekeken. Er zijn mensen die vinden dat je soms net zolang redeneert tot de Bijbel zegt wat jij wilt dat hij zegt. Zo ontstaan er zomaar verhitte discussies, omdat de toepassing van de Bijbel direct effect heeft op het leven van christenen. Voor velen heeft het lezen van de Bijbel te maken met zoeken: wat wil God eigenlijk? En mag je de Bijbel nu anders uitleggen dan vroeger gebeurde? Kan wat de kerk leert ook het zicht belemmeren op wat God ons wil vertellen? Of is eerbiedig Bijbellezen bij voorbaat een onmogelijke opgave voor postmoderne mensen?

Over deze en andere hermeneutische vragen gingen vier theologen uit de redactie van De Reformatie met elkaar in gesprek. Het eerste thema-artikel is een verslag van dat gesprek. In een kadertekst geven de redacteuren elk hun eigen visie op het onderwerp hermeneutiek. Ad de Bruijne, eveneens redacteur, tekent voor de tweede themabijdrage onder de titel: Versta ik U goed? Goed verstaan wat God ons vandaag te zeggen heeft, verloopt minder rechtstreeks dan we gewend waren. Om de hermeneutiek kunnen we niet heen. Daarbij is het belangrijk dat wij juist vandaag de ontvankelijke omgang met God en de Bijbel vernieuwen. Een derde thematische bijdrage is van de hand van dr. Dolf te Velde, predikant te Pijnacker-Nootdorp en postdoc onderzoeker aan de TU. Hij gaat in op de vraag: hoe horen we God vandaag tot ons spreken door de Bijbel? Het thema wordt ten slotte afgesloten met een literatuurlijst om je verder te verdiepen in het onderwerp hermeneutiek.

Via de website van De Reformatie www.dereformatie.nl kunt u het eerste artikel (het rondetafelgesprek van de redactie) in zijn geheel lezen of het nummer aanvragen. Reageren mag ook, bijvoorbeeld op de stelling: Onze tijd vraagt om een andere manier van omgaan met de Bijbel.