Menu

De spelende kerk

KB 06-2016 voorkantDe nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: De spelende kerk.

Seculier Nederland 
Nog geen twintig procent van de bevolking beschouwt zichzelf als christen/kerkganger en een logisch gevolg daarvan is dat het ook maar eens uit moet zijn met de bevoordeling van een minderheid van christenen. Daarvan zegt Jan Kuiper: “Ik zit niet te wachten op voorrechten die de kerk zou genieten boven andere organisaties. Mochten die er zijn: Afschaffen.” Maar daar blijft het niet bij in zijn betoog.

De spelende kerk
Ds. Jitse van der Wal stelt in navolging van Johannes Reimer dat wanneer Jezus zijn kerk ‘ecclesia’ noemt, Hij bedoelt dat we geroepen zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor onze omgeving. Dat wij in de samenleving zijn vertegenwoordigers moeten zijn. Zoals een Visje-spreuk zegt: ‘Wat gaat er van de kerk uit, als de kerk uitgaat.’ Natuurlijk is er hart en zorg voor elkaar in de christelijke gemeente, maar de kerk is er allermeest en allereerst voor het eigen dorp, de eigen streek, voor de wereld.

Kerk in Frankfurt am Main
Ds. Gerwin Pruijssen is met vrouw en 6 kinderen in Frankfurt am Main gaan wonen en werken. Over de visie van het verband van kleine kerken daar vertelt hij: “Het is belangrijk dat elk gemeentelid de ruimte krijgt en ervaart om te groeien in geloof. Een keer in de maand vertelt een gemeentelid wat hij heeft meegemaakt in zijn leven met God. Het doel is dat we allemaal zien dat God leeft en nog steeds werkt.”

Geloof en natuurwetenschap, een HEER(!)lijke combinatie
We leven , als het gaat om het enorme heelal en het oneindig kleine van elementaire deeltjes in een complex geheel, dat op de één of andere manier ontstaan moet zijn. Het is onmiskenbaar dat er een geleidelijke ontwikkeling is geweest van lagere naar hogere soorten en dat er een opvallende verwantschap is tussen de soorten. Dit schrijft prof. dr. Chris Kruse, die ook zegt dat de evolutietheorie hiermee niet bewezen is, maar dat de manier waarop God alles geschapen heeft ook een ontoegankelijk raadsel blijft. Hij zegt: “Er is zowel schepping als door de schepping mogelijk gemaakte evolutie. Ook op het terrein van de biologische werkelijkheid vormen geloof en natuurwetenschap dus een Heerlijke combinatie.”

Mogen sterven
De 44-jarige Marjan de Jonge uit Emmen vertelt aan de lezers van de kerkbode tegen welke dilemma’s zij aanliep in haar werk in het ziekenhuis met ernstig zieke kinderen en nu als leerkracht op een Gereformeerde ROC. In haar werk als verpleegkundige viel het haar op dat er meer aandacht was voor het lichaam van de zieke, dan voor zijn persoon, zijn hele menszijn. Ze vertelt: “Een kind werd zelfs drie keer gereanimeerd. Pas daarna zei de kinderarts: we moeten maar wachten tot God de deur voor hem opendoet”. Waarna Marjan zei: “Wij hebben de deur al drie keer dicht gedaan.” Zij pleit voor goede voorlichting aan mensen, zodat ze zelf een beslissing kunnen nemen over menswaardig sterven: “Juist als christen kun je zeggen dat je het aan God wilt overlaten”.

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis en PS, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.