Administratieve ondersteuning

Deputaten administratieve ondersteuning (DAO) zien toe op de voortgang van de uitvoering van de door de synode genomen besluiten. Zij overleggen daarvoor ten minste jaarlijks met de verschillende deputaatschappen. In dat overleg komt ook aan de orde de vraag of en hoe deputaten zich voor de uitvoering van hun taak hebben verstaan met andere deputaatschappen.

Contact
Ambtelijk secretaris: L. Postma-Douma
E-mailadres: dao@gkv.nl
T: 06 31 68 47 29
Postadres: Postbus 499
8000 AL Zwolle

Post voor de synode mag gestuurd worden naar synode@gkv.nl.

De synode benoemde de volgende deputaten:
ds. Jaap Boerma (Rotterdam), Jacob Halma (Drachten), Jan Knepper (Bunschoten), Lydia Postma-Douma (secretaris) (Amersfoort), ds. Jan Bert de Rijke (voorzitter) (Krimpen aan den IJssel), Sybren Stelpstra (Brucht), Alle Stoit (Tolbert).

Synode
De vergaderingen van de synode worden gehouden in conferentiecentrum Mennorode te Elspeet, Apeldoornseweg 185. Alles over de synode van Goes (nieuws, agenda, voorlichtingsmateriaal, rapporten) is te vinden op www.lv-gs2020.nl.

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014