Interkerkelijke commissie geschillenbehandeling

Aan de door de synode van Meppel (2017) benoemde deputaten advies en bijstand is op 28 nov. 2020 door de synode van Goes décharge verleend. Het deputaatschap is opgegaan in de Interkerkelijke Commissie Geschillenbehandeling.

Gemeenten kunnen zich wenden tot deze commissie met alle vragen die ontstaan als het in een gemeente niet goed loopt in de onderlinge verhouding en samenwerking tussen predikant, kerkenraad en gemeente.

De GKv-vertegenwoordigers in deze commissie zijn A. Schenkel (Capelle aan den IJssel) en ds. A. van Vugt (Eindhoven).

Contactpersoon
Gerrit de Graaf, secretaris. Mailadres: gdegraaf1962@gmail.com

Mocht u hem niet kunnen bereiken, dan kunt u zich wenden tot ds. Arie van Vugt, te bereiken via tel. nr. 040 – 2927729 of a.vanvugt@solconmail.nl.

Besluit Synode van Goes

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014