Advies en Bijstand

Deputaten advies en bijstand (A&B) zijn door de synode van Meppel (2017) ingesteld als opvolger van het deputaatschap bemiddeling en begeleiding.

Deputaten kunnen worden ingeschakeld voor alle vragen die ontstaan als het in een gemeente niet goed loopt in de onderlinge verhouding en samenwerking tussen predikant, kerkenraad en gemeente. Daarmee wil A&B de functie van poortwachter vervullen en meehelpen de verhoudingen goed te houden en te voorkomen dat er conflicten ontstaan.

Deputaten A&B willen maatwerk leveren. Ze gaan in gesprek met de betrokkenen en stellen samen met hen een plan van aanpak op dat past bij de situatie en bij de vragen die aan de orde zijn.

Soms kan het zijn dat al pratend blijkt dat een andere kerkelijke commissie meer de aangewezen instantie is om in bepaalde situaties hulp te bieden. Als dat het geval is, en als de betrokkenen daarmee instemmen, dan helpt A&B zo nodig om de eerste contacten te leggen en te zorgen voor een goede overgang.

Meer informatie over de werkwijze van A&B vindt u hieronder. Daar kunt u ook lezen welke kosten er zijn verbonden aan het inschakelen van A&B.

Contact
Als u vragen hebt voor deputaten advies en bijstand kunt u zich wenden tot de coördinator van het deputaatschap: Lien Schilthuis, Harkstede, T (050) 5497477 / 06 516 972 79, e-mail: l.schilthuis@ziggo.nl.

Mocht u haar niet kunnen bereiken, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter: ds. Arie van Vugt, Eindhoven te bereiken via nr. 040 – 2927729 of a.vanvugt@solconmail.nl.

De overige leden van het deputaatschap zijn:
Han Merkus, Etten-Leur, T 06 199 391 21
IJsbrand van der Krieke, Assen, T 06 151 901 59

Werkwijze
Voor de manier waarop het deputaatschap werkt kunt u terecht bij de instructie die de synode heeft gegeven. De praktische uitwerking daarvan treft u aan in de werkafspraken die het deputaatschap voor intern gebruik heeft vastgesteld (in artikel 7 daarvan vindt u gegevens over de kosten die het deputaatschap tegenwoordig in rekening brengt).

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014