Ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten

Voor al uw vragen over financiële ondersteuning van missionaire initiatieven en kerkelijke presentie in de regio, kunt u terecht bij Deputaatschap Ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten (DO). Dit deputaatschap regelt alle zaken rondom financiële ondersteuning voor classes en kerken.

De deputaten willen een toegankelijk aanspreekpunt vormen voor classes, kerken en initiatieven met vragen rond (financiële) ondersteuning van missionaire initiatieven en kerkelijke presentie in de regio.

Bij het verlenen van aanvullende steun wordt rekening gehouden met de draagkracht van de classis. Omdat de nieuwe, door GS vastgestelde regeling meer specifieke aandacht vraagt, verlenen deputaten maatwerk bij aanvragen voor financiële steun. Ze doen dat in de geest van de regeling en met waarborgen voor continuïteit van bestaande afspraken.

Behalve deze vorm van financiële steun is er ook subsidie mogelijk voor toerusting en ondersteuning van nieuwe missionaire initiatieven vanuit het -nieuw gevormde- stimuleringsfonds.

Deputaten adviseren om voor steunverlening in een vroeg stadium advies te vragen over de mogelijkheden.

Contact
Voor missionaire projecten:
Gienke Boersma-Vreugdenhil, T (06) 250 613 27, e-mail: do@gkv.nl
Voor overige ondersteuning kerken en classes:
Magchiel Nieuwlaat, T (040) 283 9021, e-mail: do@gkv.nl
Postadres: Vrouwkensakker 1, 5673 PE, Nuenen

Opdracht
Het deputaatschap ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten (DO) is door de GS Meppel 2017 ingesteld door het samenvoegen van het deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten (ASMP) en het deputaatschap generale steunverlening kerken (GSK – voorheen GS11).

De opdracht is om kerken te ondersteunen in hun missionaire roeping (art. C50.1. KO) en de classes zo nodig in financiële zin te ondersteunen (art. G82.2 KO).
G82.2 Generale regeling ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten

De handreiking missionaire initiatieven geeft inzicht in de criteria die een rol spelen bij de toekenning van steun. Deze handreiking is nog een concept.

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Andere producten (zie ook www.missionair.nl)
Regeling stimuleringsfonds Missionaire projecten
Handreiking Ondersteuning Missionaire Initiatieven – Concept

Deputaten aanvullende steunverlening missionaire projecten/generale steunverlening (voorlopig besluit 20 mei 2017)