Predikantszaken

Het deputaatschap Predikantszaken heeft als taak het kerkverband te vertegenwoordigen conform de generale regeling predikantszaken.

Generale regeling predikantszaken

Deputaten Predikantszaken dragen er zorg voor dat er in elke classis één deputaat benoemd wordt. Wanneer volgens bovenstaande regeling aanwezigheid en/of advies van deputaten nodig is, dan wordt classes verzocht zich in eerste instantie te wenden tot twee deputaten uit naburige classes.

Neem voor meer informatie contact op met een van de algemene deputaten (zie hieronder).

Contact
E-mail: predikantszaken@gkv.nl
Of gebruik de adressen hieronder:

Algemene deputaten predikantszaken
Ds. Sijtze de Bruine: sijtzedebruine@gkv.nl, 0523-656410
Ds. Albert Pieter Feijen: apfeijen@hotmail.com, 0523-234131

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluiten Synode van Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014