Predikantszaken

Het deputaatschap Predikantszaken heeft als taak het kerkverband te vertegenwoordigen conform de generale regeling predikantszaken.

Generale regeling predikantszaken

Wanneer volgens deze regeling aanwezigheid en/of advies van deputaten nodig is, dan worden classes verzocht zich in eerste instantie te wenden tot twee deputaten uit naburige classes. Hiervoor kunnen zij de lijst deputaten predikantszaken raadplegen. Mocht dat niet lukken of zijn er verhinderingen, dan kunt u zich wenden tot één van de algemene deputaten.

Contact
E-mail: predikantszaken@gkv.nl
Postadres: Madelagehof 8, 3833 AJ Leusden
T (033) 2000406

Algemene deputaten predikantszaken
ds. H.R. van de Kamp, e-mail: h.r.vd.kamp@planet.nl
ds. A. de Snoo, e-mail: adesnoo@filternet.nl

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014