Menu

DKE: synode, neem afstand van besluiten uit ’67

In 1967 besloot de synode van Amersfoort om een aantal passages uit de zogenaamde Open Brief te veroordelen en een van haar ondertekenaars van de synode te weren. Dit dubbelbesluit leidde mede tot het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het doet nu, meer dan vijftig jaar later, veel mensen die het meegemaakt hebben nog steeds verdriet.

Deputaten kerkelijke eenheid (DKE) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vragen daarom in een aanvullend rapport aan de generale synode van Goes, die binnenkort begint, om herbezinning op dat dubbelbesluit. Deputaten beseffen dat de synode van Amersfoort in 1967 uit alle macht heeft geprobeerd om het uiteenvallen van het kerkverband te voorkomen. Toch concluderen ze dat het besluit onvoldoende onderbouwd was en dat het kerkelijk recht van destijds geen grondslag biedt voor de handelswijze van de synode. DKE stelt in het aanvullende rapport daarom voor aan de synode van Goes 2020 om afstand te nemen van het dubbelbesluit en er spijt over te betuigen. 

De deputaten hopen van harte dat afstand nemen van en spijt betuigen over het besluit uit 1967 helderheid geeft en genezend werkt in deze tijd waarin GKv en NGK op weg zijn naar hereniging.

Meer informatie Deputaten Kerkelijke Eenheid

Meer over de synode