Menu

Dominee Simon van Kol ba’Midbar in Nederland

Van D.V. 17 tot 27 januari 2014 bezoeken ds. Antony Simon en zijn vrouw Nederland, vanuit de Kol ba’Midbar gemeente te Jeruzalem. Zij komen op uitnodiging van Yachad, de gereformeerd-vrijgemaakte organisatie voor ondersteuning van de evangelieverkondiging aan het Joodse volk. Yachad financiert projecten die vanuit de gemeente van ds. Simon, in Israël worden uitgevoerd. De joods-christelijke predikant houdt in Nederland lezingen, leidt enkele kerkdiensten en heeft contacten met diverse instanties uit het kerkelijk en maatschappelijk leven. Ds. Simon zal vertellen over zijn werk in Israël en over zijn visie op de verhouding tussen kerk en Israël. Hij heeft op zondag 19 januari gepreekt in de middagdienst in Ommen-West en ’s avonds uur Spakenburg-Zuid.

Als u een dienst wilt bijwonen: U bent welkom op dinsdagavond 21 januari om 19.45 uur in de GKv Schildwolde en op woensdagavond 22 januari in de GKv Grijpskerk.

Ook is er nog de mogelijkheid om hem uit te nodigen voor vrijdag 24 januari of zaterdag 25 januari.
Informatie: www.yachad.nl
Yachad