Menu

Dorcas bereikt 266.588 mensen

Dorcas publiceert haar Jaarverslag 2013. In 2013 heeft Dorcas 266.588 mensen in nood en diepe armoede bereikt met 154 hulp- en ontwikkelingsprojecten in Duurzame ontwikkeling, Sociale zorg en Rampenmanagement. Dit zijn 6% meer mensen dan in 2012.

Terugblik op 2013
Dorcas is dankbaar voor 2013. ‘Behalve de ‘gewone’ projecten, is in 2013 een aantal Dorcas-projecten letterlijk door nood gedwongen en onder extra moeilijke omstandigheden uitgevoerd, zoals in Egypte, Oekraïne en Syrië. Gelukkig mogen we rekenen op de inzet van duizenden vrijwilligers, donateurs en samenwerkingspartners’, aldus directeur Joeke van der Mei. Belangrijke onderwerpen voor Dorcas in 2013 waren de noodhulp in Syrië en op de Filipijnen, de groei van 19 naar 22 Dorcas-winkels, de afronding van de juridische fusie tussen de stichtingen Dorcas Aid International, Dorcas Hulp Nederland en Dorcas Winkels en de verbetering van de onderzoeksmethodiek voorafgaand aan de start van nieuwe hulp- en ontwikkelingsprojecten. In 2013 zijn de inkomsten gestegen, maar daalde de waarde van goedereninzameling tot 4,8 mln euro. Toch heeft Dorcas met haar 154 projecten 6% meer begunstigden kunnen ondersteunen, namelijk 266.588. Ook bleven de kosten voor de eigen fondsenwerving met 11,7 procent ruim binnen de CBF-norm van 25 procent. 

Jaarverslag in het kort
Het Dorcas Jaarverslag 2013 is in zijn geheel en als beeldverslag met informatieve illustraties te lezen op www.dorcas.nl/jaarverslag. Dit jaar is ook een verkorte grafische versie gemaakt: ‘2013 in het kort’. In mei 2014 dient Dorcas het jaarverslag in bij de jury van van de Transparant Prijs. In de categorie van grote instellingen behaalde Dorcas in 2012 de tweede plaats en in 2013 de vijfde plaats. Ook kende de jury aan Dorcas in 2013 de AAA-status toe (triple A) omdat zij op elk onderdeel in de hoogste categorie scoorde.

Dorcas: hulp en ontwikkeling
Dorcas is een christelijke organisatie geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor de armen en verdrukten. Met de hulp van duizenden actieve vrijwilligers en donateurs worden 154 projecten in 17 landen in Oost-Europa en Afrika structureel ondersteund. Ook bij noodsituaties komt Dorcas in actie zoals in Syrië, op de Filipijnen en in Zuid-Soedan. Dorcas helpt mensen in nood en diepe armoede ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

download (58)