Menu

Dovenpastoraat – Samenwerking en benoeming

Deputaten pastorale zorg aan doven en slechthorenden hebben goed nieuws. De Gereformeerde kerken vrijgemaakt zijn toegetreden tot het Interkerkelijk Doven Pastoraat. Dit is een overeenkomst tussen de CGK, PKN, NGK en de GKv. Zij werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP).

Het IDP laat weten: ‘Met dankbaarheid meldt het Interkerkelijk Doven Pastoraat dat op donderdag 25 januari de nieuwe overeenkomst van samenwerking voor de geestelijke verzorging van doven is getekend. Aanleiding is de toetreding van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt tot het Interkerkelijk Doven Pastoraat.’

Ook hebben deputaten op 22 maart ds. K.D. (Kees) Smit van de GKv Dokkum benoemd als dovenpredikant voor 0,6 fte. Ds. Smit heeft de benoeming in overweging genomen.

Lees meer.