Menu

Ds. Oosterhuis namens GKv aanwezig bij Nationale Viering ‘500 jaar Protestants’

Dinsdag 31 oktober stonden protestanten, maar ook katholieken, in heel het land en daarbuiten, stil bij 500 jaar Reformatie. In de Dom van Utrecht vond een bijzondere viering plaats die geheel in het teken stond van de Reformatie. Het was een oecumenische dienst waarbij zowel katholieken als protestanten vertegenwoordigd waren. Ook koning Willem-Alexander, kerkelijk leiders en andere prominenten waren aanwezig. Namens onze kerken nam synodevoorzitter ds. Melle Oosterhuis deel aan de Nationale Viering ‘500 jaar Protestants’.

De rode draad in de liturgie van deze viering werd gevormd door de krachtige gang van het evangelie door Nederland en het vertrouwen dat het evangelie voor eeuwig zijn weg in Nederland blijft vinden. 500 jaar geleden (her)ontdekte Maarten Luther de bevrijdende kracht van dit evangelie. Hij verwoordde dat in 95 stellingen die hij op de deur van de Slotkapel in Wittenberg spijkerde. Hiermee bracht hij een vernieuwingsproces op gang dat kerk en samenleving veranderde. Noties als ‘genade’, ‘vrijheid’ en ‘de mogelijkheid een persoonlijke relatie met God aan te gaan’ brachten een ware revolutie/reformatie teweeg.

Rijke viering met rijke liturgie
Ds. Melle Oosterhuis kijkt terug op een rijke viering met een rijke liturgie. “Er was een gewijde sfeer; dankbaar voor Gods troon. Maar ook een sfeer van verbondenheid.” Hiermee doelt Oosterhuis op de vele aanwezigen vanuit verschillende denominaties en achtergronden, die gezamenlijk in woord en lied stil stonden bij 500 jaar Reformatie. Ook koning Willem-Alexander bevond zich onder de aanwezigen. Oosterhuis: “Toen ik zat te luisteren en meezong, dacht ik: ‘Tjonge, hier is de koning bij en hij viert dit ook mee in alle oprechtheid,’ dat deed me wel wat.”

foto: Sandra Haverman

God ziet ons vanuit liefde
De protestantse dominee De Reuver hield een preek over het verhaal van de verloren zoon uit het evangelie van Lukas. In zijn preek koppelde hij de ontdekking van Maarten Luther dat God ons ziet vanuit liefde, aan de onvoorwaardelijke liefde die de vader aan zijn verloren zoon toonde. Deze liefde is geen beloning voor goed gedrag, maar een genadegave. Dit besef dreef Luther om de kerk te reformeren. Hij wilde de druk van het doen van goede werken en de dreiging met het vagevuur wanneer je hierin faalde of tekort schoot, vervangen door het centraal stellen van het evangelie: dat God ons ziet uit liefde.

Oecumene
In de dienst werd ook stilgestaan bij de gevolgen van de Reformatie, namelijk de breuk die ontstond in de kerk. “Er lag een accent in de viering op dat we stilstaan bij 500 jaar Reformatie, als katholieken en protestanten samen,” vertelt Oosterhuis. “Natuurlijk realiseer je je dat er nadrukkelijke verschillen zijn tussen de Rooms Katholieke Kerk  en de protestantse kerken. Maar des te mooier is het, dat er wel met elkaar gesproken wordt. We hebben over en weer  een boodschap voor elkaar.”

Viering terugkijken
Van de Nationale Viering ‘500 jaar Protestants’ is een compilatie gemaakt die wordt uitgezonden op zondag 5 november om 9.16 uur op NPO2.

Bekijk hier de liturgie