Menu

Duizenden christenen vasten 40 dagen voor goede doel

Van Aswoensdag tot Pasen gaan meer dan 20.000 Nederlanders de uitdaging aan om 40 dagen te vasten, meer tijd te maken voor God en een nieuw begin te bieden aan anderen. De vastenactie is een onderdeel van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie waarmee een nieuw begin wordt geboden aan ex-gedetineerden in Nederland, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba en in Pakistan.

Jaarlijks collecteren meer dan duizend kerken in de 40dagentijdcampagne voor het zendings- en diaconale projecten van Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit jaar wordt, onder het thema ‘Een nieuw begin’ voor het eerst opgeroepen om samen te vasten.

Elke week een nieuwe uitdaging
“In Matteüs 6 spreekt Jezus over het geven, bidden en vasten. Het is erg mooi om deze drie aan elkaar te verbinden in de campagne van Kerk in Actie. We roepen op om, net zoals Jezus dat deed, veertig dagen te vasten. Om je meer te concentreren op God en een nieuw begin te bieden aan mensen dichtbij en ver weg”, aldus René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Op een speciale actiekaart zijn vernieuwende vormen te vinden om te vasten. Voor iedere week ontvangen de deelnemers een nieuwe uitdaging, zoals minder snoepen, tv-kijken, social media, vlees, autorijden en afval. Maar er zijn ook weken waarin deelnemers juist iets wél moeten doen, zoals meer bidden of elke dag een kaart sturen naar de mensen om je heen. Via een veertigdagentijdkalender krijgen deelnemers dagelijks een bijbeltekst, quote of gedicht om de uitdaging vol te houden.

Niet op zondag
De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. De laatste dag is op Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood. Dat zijn eigenlijk 46 dagen, maar de zondagen worden niet gevast: de zondag is namelijk een feestdag. Om die dagen extra feestelijk te maken biedt Kerk in Actie via haar website speciale taartrecepten die een link hebben met de landen waarvoor wordt gecollecteerd.

Voor het goede doel
De vastenactie heeft als doel te concentreren op God en op mensen die een nieuw begin nodig hebben. Door op de actiekaart bij te houden hoeveel geld je (be)spaart en dat geld te geven aan Kerk in Actie wordt een nieuw begin geboden aan onder meer weeskinderen in Rwanda. Je kunt individueel, maar ook als gezin, jeugdgroep of gemeente mee doen aan de actie. Aanmelden kan via www.kerkinactie.nl/vasten.