Menu

Een hoopvolle boodschap in Oost-Afrika

In Somalië is het levensgevaarlijk om christen te zijn. Het is er streng verboden om een andere godsdienst dan de islam aan te hangen. Er zijn dan ook maar weinig christenen: van de vijftien miljoen inwoners zijn slechts enkele honderden christen. Zij houden hun geloof vaak geheim, uit angst voor vervolging. Want als men zelfs maar vermoedt dat iemand christen is, kan dat al grote gevolgen hebben: mishandeling, uithuwelijken, verstoting uit de gemeenschap en zelfs de dood. Somalië staat op nummer drie van de ranglijst christenvervolging.

De inwoners van het gesloten Somalië zijn bijna onbereikbaar voor het Evangelie. En toch geeft de Heere ook in dit land kansen te getuigen van Hem. Enkele Somalische christenvrouwen maken in het diepste geheim op een relatief veilige plek radioprogramma’s. Daarin vertellen ze over de liefde van Christus en brengen hoop aan vrouwen die het vaak moeilijk hebben. Deze vrouwen hebben de moed om gevoelige onderwerpen aan te snijden en die vanuit de Bijbel te bespreken. Het programma wordt elke zaterdagavond uitgezonden. En al is christelijke radio uiteraard verboden in Somalië, de boodschap komt toch binnen, zowel via de radio als internet.

Het volledig artikel is te vinden op www.transworldradio.nllees hier verder

TWR blijft volop bezig om onbereikte en moeilijk toegankelijke volken in Oost-Afrika het levensreddende Evangelie te laten horen. Medewerkers daar doen dat soms met gevaar voor eigen leven. Vanuit ons land mogen we door gebed en financiën meewerken in dit moeilijke, maar ook mooie werk.

Helpt u mee de onbereikte volken in Oost-Afrika het Evangelie te brengen?
€ 7,- Dit zijn de kosten voor 1 minuut zendtijd (SW) van het Somalische ‘Hoop voor Vrouwen’-programma.
€ 253,- Dit zijn de kosten voor een complete uitzending van ‘De Weg naar Rechtvaardigheid’ in Ethiopië (productie, uitzendtijd en nazorg)
€ 9550,- Hiervoor kan TWR één hele bevolkingsgroep in Kenia bereiken met het Evangelie (via een complete serie radioprogramma’s)
Geef op IBAN NL75 INGB 0000 7723 42 o.v.v. ‘Oost-Afrika’ of geef direct online.