Menu

Groep predikanten vormt bezinningsgroep besluit m/v en ambt

Enkele tientallen predikanten uit de GKv hebben in augustus 2017 een bezinningsgroep opgestart, die zich bezighoudt met het besluit dat de synode van Meppel nam om alle ambten open te stellen voor vrouwen.

De groep ‘Bezinning m/v en ambt’ heeft vragen bij de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit en is er niet van overtuigd dat de gegeven onderbouwing solide genoeg is om ingrijpende veranderingen te dragen. Daarom doet de bezinningsgroep studie naar Bijbeluitleg, achtergronden en gevolgen van het synodebesluit. De eerste resultaten van deze studie stelt zij beschikbaar via haar website www.bezinningmvea.nl.

“Bij ons leefde een sterke behoefte om uit te wisselen wat deze besluiten voor de kerken betekenen,” laat de bezinningsgroep weten in een persbericht. “Ook willen we gemeenteleden en kerkenraden die in verlegenheid komen, steun bieden en desgewenst van advies dienen.”

De groep bestaat uit verschillende werkgroepen die zich verdiepen in verschillende thema’s. Zo buigt de werkgroep ‘exegese en hermeneutiek’ zich over de uitleg van Schriftgegevens en kijkt zij naar de manier waarop Gods Woord daarbij wordt uitgelegd. Om de complexe materie toegankelijk te maken, publiceert de werkgroep haar bevindingen in de vorm van brieven die een vader daarover schrijft aan zijn kinderen. Deze brieven, en ander materiaal zijn te vinden op de site www.bezinningmvea.nl.

Meer informatie