Menu

Evangelisatie & Recreatie

E&R is de afkorting van Evangelisatie & Recreatie. Wij zijn een vereniging die zich bezig houdt met het verspreiden van Gods liefde binnen Nederland. De leden van onze vereniging zijn voor vooral jongeren, starters en studenten.

Organisatie
De leden van E&R zorgen voor de organisatie van elf verschillende projecten die in Nederland in en rond de zomer worden gehouden. Elk project bestaat uit één of meer teams . Elk team is verantwoordelijk voor één week. Geïnspireerd door God geven deze teams vorm aan de Bijbelse opdracht om het evangelie bekend te maken. De elf projecten verschillen qua ledental en het aantal weken in grootte. Totaal zijn er rond de 400 personen actief E&R lid.

Projectweken 2016

Werkvorm
Evangelisatie is voor E&R in een belangrijke mate het tonen van Gods liefde voor elk individu en dus ook voor diegene die Hem niet kent. Wij gebruiken diverse recreatieve werkvormen om mensen te ontmoeten en daarbij te getuigen van de liefde van God. Het gebruik van deze georganiseerde recreatievormen is een belangrijk middel om mensen te bereiken die anders moeilijker te bereiken zijn. Daarnaast geeft de vorm van recreatie de kans om mensen beter te leren kennen.

Toerusting
Bij E&R leren veel jongeren het evangelisatiewerk van dichtbij kennen. Daardoor krijgen zij extra bagage in hun dagelijks leven om Gods liefde naar buiten uit te dragen al dan niet met een gemeente evangelisatie project. Door middel van cursussen en voorbereidingsweekenden willen wij de leden toerusten voor het evangelisatiewerk.

Naast de campingprojecten zijn de dorps- en stadsprojecten de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Door deze projecten proberen wij ook plaatselijke gemeenten te helpen in het vormgeven van evangelisatie activiteiten. Uiteindelijk zal een gemeente volgens onze benadering de taak van E&R overnemen en kan het E&R project in een andere dorp of stad aan het werk.

De (plaatselijke) gemeente
In ons werk worden wij ondersteund door de plaatselijke Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Hierbij kan gedacht worden aan de contactpersonen in elke plaatselijke kerk en de praktische en geestelijke ondersteuning aan de plaatselijke projecten. Daarnaast worden wij ook financieel onderhouden door de kerken. Bij een aantal projecten wordt ook samengewerkt met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Leden van de drie genoemde kerken kunnen lid worden van de vereniging.

Als laatste wil de vereniging nadrukkelijk haar werk in de handen leggen van Onze Vader. Wij weten dat Hij voor ons zorgt. Wij bidden voor een zegen over het evangelie dat wij mogen zaaien. En wij weten dat God het is die ons werk vruchtbaar zal maken.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vereniging kunt u contact opnemen met de taakgroep Communicatie:
Email: info@eenr.nl
Telefoon: 06-48949315

Giften kunnen gestort worden op ING bankrekening NL74 INGB 0002 9182 91 en de vereniging Evangelisatie & Recreatie heeft een officiele ANBI status.
E&R logo