Menu

FRCA – Opschorten zusterkerkrelatie

Free-Reformed-Churches-AustraliaDe Australische zusterkerken van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben de relatie met de kerken in Nederland ‘opgeschort’. Dat heeft de generale synode van de Free Reformed Churches in Australië (FRCA)besloten. De kerkvergadering kwam deze week bijeen in Baldivis, een voorstad van de West-Australische stad Perth.

De Australische kerken zullen het opschorten van de zusterkerk­relatie in een brief meedelen aan de GKV-synode van 2017, die samenkomt in Meppel. Ook wordt een afvaardiging gestuurd om een toelichting te geven op het besluit.

De opschorting houdt in dat vrijgemaakte predikanten uit Nederland niet langer mogen voorgaan in diensten in Australië en dat kerken in Australië voorzichtig moeten zijn met het aanvaarden van vrijgemaakte kerkleden uit Nederland. De synode heeft gekozen voor ‘opschorting’ van de relatie en niet voor beëindiging daarvan. Reden daarvoor is dat de Australische kerken de communicatie met de kerken in Nederland niet willen afsnijden, omdat ze zich verplicht voelen die te wijzen op het goede spoor.

De Australische kerken noemen hun relatie met de kerken in Nederland ‘onhoudbaar’, tenzij de volgende synodevergadering laat zien dat ze omkeren op hun wegen.

Het gaat daarbij om de omgang met het gezag van de Bijbel, de discussie over vrouwelijke ambtsdragers, de nieuwe kerkorde, de snelle toenadering tot de Nederlands Gereformeerde Kerken en ontwikkelingen aan de Theologische Universiteit in Kampen. De Australische kerken, gesticht door Nederlandse vrijgemaakten die in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw naar Australië emigreerden, hebben al eerder hun bezorgdheid geuit in de vorm van een officiële vermaning.