Menu

Deputaten Friese Erediensten (DFE) hebben tot taak om alle onderdelen van de gereformeerde erediensten ook in het Fries toegankelijk te maken. Zo worden of zijn alle formulieren uit het Gkb vertaald in het Fries, is de catechismus uitgeven in de Friese taal, volgen de belijdenisgeschriften vanuit de brontaal, zijn liederen in het Fries vertaald, zijn leespreken beschikbaar voor Friese erediensten en uiteraard zijn ook predikanten daarvoor beschikbaar. Daarnaast wordt meertaligheid ondersteund, waarbij tijdens de eredienst niet alles in het Fries gebeurt, maar wel Friese elementen worden toegevoegd, bv. liederen, schriftlezingen, catechismuslezingen, formulieren etc.

Website: www.fryske-earetsjinsten.nl
Overzicht diensten: Friese erediensten 2020

Zelf dienst beleggen
Wilt u ook graag eens een Friese dienst beleggen in uw gemeente? Neem dan contact op met Deputaten Fryske Earetsjinsten.
Ook voor predikanten die een Friese dienst kunnen leiden of voor een Friese leespreek kunt u terecht op de website.
Wolle jo ek graach ris in Fryske tsjinst belizze yn jo gemeente? Nim kontakt op mei DFE!