Menu

Geloofsverlating

Bijna iedereen heeft ermee te maken: iemand van wie je houdt, breekt met het geloof. Dat doet pijn. En het roept vragen op, ook over je eigen geloof. Het loslaten van het christelijk geloof is daarnaast verbonden met de indringende vraag naar Gods uitverkiezing. Hoe ga je als gemeente en kerkenraad met deze thematiek aan de slag?

Door het Praktijkcentrum is gespreksmateriaal ontwikkeld rond geloofsverlating:

Geloofs- en kerkverlating worden vaak genoemd in elkaars verlengde, maar zijn niet hetzelfde. Bij geloofsverlating gaat het meer om existentiële vragen als ‘geloof je in God en bestaat God?’. Bij kerkverlating gaat het om de verbinding met de gemeente waar je in bent opgegroeid en die je verlaat, al dan wel of niet kiezend voor een ander kerkelijk genootschap. Dit laatste gaat meer over de vraag ‘wil ik (nog) bij deze kerk horen of past die (nog) bij mij?’ Wij richten ons met dit project specifiek op geloofsverlating.

Wij willen vooral het gesprek in de gemeente stimuleren en faciliteren. Daarvoor hebben wij praktijkmateriaal ontwikkelt. Het praktijkmateriaal is ontwikkeld vanuit en voor verschillende perspectieven. Als ouder(s) heb je andere vragen dan jongeren. Als ambtsdrager is de verbinding tussen Bijbelse lijnen en pastoraal bezig zijn meer belangrijk vanuit de taak en verantwoordelijkheid die het ambt met zich meebrengt. Per doelgroep kan dan gebruik gemaakt worden van verschillende middelen die dus modulair kunnen worden gebruikt en passend zijn bij de gemeente/situatie.

Ga naar het praktijkmateriaal