Menu

Als de gemeente bij elkaar komt om bijvoorbeeld het Heilig Avondmaal te vieren, lezen we een document over wat het avondmaal voor ons betekent. Dat document heet een formulier. Zo horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie. Dan beschrijft het formulier hoe we de dood van onze Heer Jezus gedenken en belijden door het breken van het brood en het drinken van de wijn. Door de uitleg en het zichtbaar maken van deze liturgische handelingen wordt ons geloof versterkt. Formulieren zijn dus kerkelijke geschriften die bij de liturgische handelingen in de kerk gebruikt worden.

De nieuw vastgestelde formulieren vervangen die uit het Gereformeerd Kerkboek van 2006 en de voorlopig vastgestelde formulieren uit 2008 (‘het groene boekje’). Wel kunnen de formulieren uit het Gereformeerd Kerkboek (editie 2006) nog gebruikt worden tot de uitgave van een nieuw Gereformeerd Kerkboek in 2014.

2011 2011 2011 oud oud
Doopformulier 1 pdf doc  ppt pdf doc
Doopformulier 2 pdf doc  ppt pdf doc
Doopformulier 3 pdf doc  ppt pdf doc
Avondmaalsformulier 1 pdf doc  ppt pdf doc
Avondmaalsformulier 2 pdf doc  ppt pdf doc
Avondmaalsformulier 3 pdf doc  ppt pdf doc
Avondmaalsformulier 4 pdf doc  ppt pdf doc
Avondmaalsformulier 5 pdf doc  ppt pdf doc
Doopformulier voor volwassenen pdf doc  ppt pdf doc
Openbare geloofsbelijdenis pdf doc  ppt pdf doc
Bevestiging dienaren van het woord pdf doc  ppt pdf doc
Bevestiging ouderlingen en diakenen pdf doc  ppt pdf doc
Bevestiging van zendelingen pdf pdf doc
Kerkelijke tucht pdf doc  ppt pdf doc
Huwelijksformulier pdf doc  ppt pdf
Liturgische teksten en gebeden pdf doc

Engelstalige formulieren van de Canadian and American Reformed Churches:
zie www.canrc.org