Menu

Bidden heeft te maken met geloof in een God die ons hoort. In het gebed maken we God kenbaar dat we in Hem geloven en met Hem rekening houden. En dat we in zijn nabijheid, leiding en kracht geloven. Jezus is daarin ons grote voorbeeld. Uit de evangeliën blijkt dat Hij niets deed zonder de Vader. Hij was een man van gebed. Hij leefde ons vertrouwen voor, gerichtheid op de Vader en gehoorzaamheid. Omdat Hij het hart en de wil van zijn Vader kende. God roept op tot gebed, tot een houding van afhankelijkheid en verbondenheid.

Omdat we als mensen heel verschillend zijn, zal ook ons gebedsleven verschillen. We mogen naar vormen van gebed zoeken die bij ons passen.

Deputaten Eredienst hebben in opdracht van de Generale synode van Zwolle-Zuid 2008 een nieuwe voorbede geschreven voor opname in het Gereformeerd kerkboek. Deze voorbede bestaat uit gebeden over een groot aantal onderwerpen waarvoor de gemeente wil bidden. Elke voorganger kan daar het zijne uit kiezen, naar tijd en omstandigheid.

Liturgische teksten en gebeden
Groot kerkgebed
Tafelgebeden en kindergebed
Liturgica (gebeden waarin de gemeente hardop kan meebidden via herkenbare zinnen)