Menu

Geref. Bond kaatst bal terug naar synode CGK

Foto: André Dorst

Foto: André Dorst

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, die volgende maand bijeenkomt in Nunspeet, gaat zich buigen over de vorming van de Gereformeerde Theologische Universiteit. Een belangrijke vraag is of de kerkvergadering de bijdrage van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland „substantieel” genoeg vindt.

Dat de Gereformeerde Bond (GB) aanhaakte bij de vorming van de GTU, ligt voor een belangrijk deel aan een harde voorwaarde die de generale synode van de CGK vorig jaar stelde. De Theologische Universiteit Apeldoorn en de Theologische Universiteit Kampen mochten best onder één dak verder, maar dan moest de Gereformeerde Bond „en/of” het Hersteld Hervormd Seminarie in Amsterdam wel „een substantiële bijdrage” leveren aan de bouw van het nieuwe instituut. De voorwaarde had te maken met de breedte van de CGK: heel de kerk moet zich in de nieuwe universiteit kunnen herkennen.

Lees verder