Menu

Gereformeerd Kerkblad

Met als hoofdartikel: ds. David de Jong gaat in op ontvangen reacties op zijn vorige hoofdartikel ‘GKB: het redelijk alternatief?’. De Jong betreurt het dat zijn artikel door een aantal lezers als liefdeloos is ervaren. Temeer omdat het juist de liefde van Christus was die hem dreef een duidelijk geluid te laten horen over het appel en de opstelling van gereformeerdekerkblijven.nl

Schijnwerper
In de schijnwerper staat dit nummer de GKv Amersfoort-centrum: veel variatie, één gemeente. De ochtenddienst is afgelopen. Kerkgangers die niet spoorslags naar huis gingen, dwarrelen om elkaar heen in de hal. Een flink deel daalt direct af naar de koffie in ‘de kuil’: een grote open ruimte, stammend uit de tijd dat woonbladen ‘de zitkuil’ introduceerden. De Kandelaar in Amersfoort: wat sociologisch gezien niet samengaat, vormt hier één gemeente, denkt haar voorganger wel eens.

Boekbespreking
Ds Henk Siegers bespreekt ds F. van Deursen, De eerste en tweede brief van Petrus – de brief van Judas. Een boek ook voor gewone gemeenteleden.

Opvoeding&onderwijs
Jonge mensen tussen de 20 en 35 jaar vormen in de kerk een vitale, belangrijke en mooie groep. Tegelijk ook kritisch en soms ongeduldig. In wat voor kerk voelen zij zich thuis? In de PKN is een onderzoek gedaan naar de plaats van deze jonge mensen in stadskerken. En vooral daar waar zichtbaar was dat het goed lukt om deze groep te blijven betrekken
bij de kerk. Iets om goed over na te denken, vindt ds Pieter Groen.

Het Gereformeerd Kerkblad – cover GKB 27 februari 2014
tweewekelijks kerkblad voor Midden- en Zuid-Nederland
Meer informatie: www.gereformeerdkerkblad.nl