Menu

Gereformeerd Kerkboek

Geref. Kerkboek '15Het was de bedoeling dat het nieuwe Gereformeerd Kerkboek nog in 2015 van de persen zou rollen. Maar de planning moest worden bijgesteld. De publicatie is verschoven naar najaar 2016. Berichten via de boekhandel over de verkrijgbaarheid in oktober 2015, kloppen dus niet.

Waarom deze bijstelling? Bij het redigeren van een kerkboek komt altijd veel kijken. Sterker nog: al werkend stuit je steeds weer op puntjes die extra aandacht vragen en overleg behoeven. De inhoud van de bundel is op de synode inderdaad vastgesteld, maar daar mee was nog lang alles niet gezegd. Er moeten auteursrechten worden geregeld, een tijdrovende activiteit, net zoals het redigeren van teksten en muziek. Er gelden nieuwe spellingsregels, allerlei gegevens vragen om controle en actualisering en er moeten registers worden gemaakt. Bovendien moet het geheel afgestemd zijn op het nieuwe liedboek, omdat dit nieuwe Geref. Kerkboek geldt als een identiteitsgebonden aanvulling daarbij.

Kortom, het duurt nog even, maar er wordt hard aan gewerkt. Door twee deputaatschappen zelfs, namelijk deputaten Eredienst en Kerkmuziek, en deputaten Administratieve Ondersteuning.
steunpunt Liturgie