Verbonden met God, door het geloof, aan elkaar

Verbondenheid

Leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn door het geloof verbonden met elkaar en met God. God geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Verder hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in kerkordelijke afspraken. Deze kerkorde functioneert in tal van onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten.

Omgang

Geloven is meer dan de overtuiging dat God zich bekend maakt in de Bijbel. Essentieel voor het geloof is de liefde voor God en het vertrouwen dat hij als onze Vader in de hemel zijn weg gaat met zijn kinderen op aarde. Als leden van de kerkgemeenschap hebben we een gezamenlijke relatie met God en zo ook met elkaar. In de gemeenten helpen en stimuleren we elkaar in een levende verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

Eerbied

We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die enthousiast maakt om er naar te leven.

Kerk en maatschappij

De GKv is een levende gemeenschap. Dat blijkt onder meer uit het werk dat de deputaatschappen doen. Daarnaast zijn veel leden van de kerken actief in politieke en maatschappelijke organisaties op allerlei gebieden.