Menu

Gezin als fundament

Imke Wijnhorst, ontwikkelingspsychologe: Als ouders hebben we van alles te doen, diverse taken vragen onze aandacht. We willen het liefst zoveel mogelijk gedaan krijgen op een dag. Als we een beetje opschieten, dan moet het lukken. Ons hoofd loopt over met alles wat er moet gebeuren. Maar dan vraagt één van je kinderen om wat extra aandacht.

Je probeert vriendelijk te reageren want je weet dat je kind je nodig heeft. Maar eigenlijk irriteer je je er ook wel even aan, want nu kun je niet verder met waar je mee bezig was. Tijd om je kind echt de volle aandacht te geven, is er amper. Herkenbaar? Maar hoe bouw je dan nog aan de band met je kinderen?

Als Nederlanders willen we graag functioneel zijn. Hoe meer dingen we oppakken en afhandelen, hoe meer resultaten we zien. Het voelt alsof we ‘goed bezig zijn’. Onze hersenen belonen ons steeds wanneer we een taakje klaar hebben. Dus proppen we onze dagen vol met activiteiten. Ons werk, de dingen in huis, taken in de kerk, omzien naar anderen… en o ja: de zorg voor onze kinderen niet te vergeten. ’s Morgens helpen we ze met opstaan en aankleden. We wassen hun kleding, koken hun eten, brengen ze weg naar hobby’s en sportclubs… Maar hebben we ook écht aandacht voor ze?

Lees verder

Imke Wijnhorst schrijft graag over het gezin als fundament van de samenleving. Zij is actief als ontwikkelingspsychologe bij Gezinsfundament.

Gezinsfundament
Gezonde en goed lopende gezinnen, waarin kinderen tot bloei komen en ouders genieten van het ouderschap; daarin investeert Gezinsfundament! Het is Gods plan dat kinderen opgroeien in Zijn liefde: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” (Johannes 10:10b). Alle ouders gunnen hun kinderen het beste, maar niet iedereen weet hoe dat te geven. Uit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de ouders zich wel eens zorgen maakt over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kinderen. Bovendien voelt bijna zeventien procent zich incompetent als opvoeder.
“Daarom rusten wij (aanstaande) ouders en verzorgers toe om een stevig fundament te leggen voor hun gezin van waaruit zij hun kinderen kunnen geven wat nodig is voor een goede ontwikkeling. Gezinsfundament biedt vernieuwende inzichten, inspiratie, praktische tips en ondersteuning op het gebied van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, gebaseerd op Bijbelse principes en wetenschap. Dit doen we door middel van onderwijs, advies en inspiratie.”

Over de auteur