Menu

GKv – 70 jaar

Kerkbode 13  25 juni 2016 VKDe nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: GKv – 70 jaar.

Als regel

In de kerkorde staat dat de kerkenraad de gemeente ‘als regel’ twee keer per zondag samenroept in een kerkdienst. Verder staat er dat een van de zondagse kerkdiensten ‘doorgaans’ een leerdienst is. Beide formuleringen geven kennelijk ruimte om het anders te doen. Jan Kuiper vraagt zich af waarom de middagdiensten steeds slechter bezocht worden en doet de aanbeveling om met elkaar in gesprek te gaan over wat het inhoudt om als gemeente op de dag van Christus’ opstanding bij elkaar te komen.

Canadian Reformed Churches en GKv

‘Het is niet fijn om over allerlei kerkelijk troubles te schrijven’, aldus ds. Driest in de kerkbode. En dan heeft hij het over de onoverkomelijke verschillen die de synode van de Canadian Reformed Churches geconstateerd heeft, als het gaat om de GKv, die nu dan ook door de Canadese synode op afstand zijn gezet.

De binding aan de Drie Formulieren van Eenheid

Ds. Kim Batteau vergelijkt in de kerkbode het oude en het nieuwe ondertekeningsfomulier voor ambtsdragers. Hij zegt: “Het is zonneklaar dat het nieuwe formulier de diepe intenties van het oude formulier probeert te handhaven”. Gezien de moderne tijd waarin we leven, denkt hij dat de kerken een herontdekking en herwaardering van de dogma’s van de Bijbel, zoals in onze belijdenisgeschriften uiteengezet zijn, moeten nastreven.

Trots op je afkomst

“Was deze losmaking een heilig werk onder leiding van de Heilige Geest?” Ds. L.J. Joosse stelt en beantwoordt de vraag in de kerkbode. Volgens hem is het antwoord op de vraag in hoofdzaak ‘ja’. Hij zegt: “De Geest bewerkt dat gelovigen zich onderscheiden in volledige erkenning van het volle evangelie. Hij bewerkt dat we ons druk maken om de vraag naar de waarheid, wanneer het om het evangelie gaat. Wie zo ver komt mag trots zijn op wat er bereikt en geschied is.

Met de Bijbel in de hand vragen wat God van ons wil

De triangelgedachte van Gereformeerd gezin, Gereformeerde kerk en Gereformeerde school is niet zo vanzelfsprekend meer. Hoe is een middelbare school Gereformeerd en hoe onderscheidt die school zich van christelijke scholen? Freelancer Garmt Bouwman vroeg het aan C.W. Heek, nieuwe bestuurder van de Gereformeerde Scholengroep in Groningen. Hij doet de suggestie om alle predikanten uit te nodigen en te betrekken in het gesprek over de noodzaak en belangrijkheid van Gereformeerd Onderwijs.

Hulp, hoop en herstel

Grietje Hoeksema uit Leeuwarden kreeg een koninklijke onderscheiding. In de kerkbode vertelt zij waarom en waarvoor zij zich zo tomeloos inzet. Maar een lintje had ze niet verwacht: “Ik ben er dagenlang beduusd van geweest”.

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis en PS, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement:www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.