Menu

Leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn op allerlei maatschappelijke terreinen actief. Ter ondersteuning van die activiteiten zijn diverse verenigingen en organisaties opgericht.
De kerken hebben geen directe band met deze organisaties en verenigingen, maar weten zich er wel geestelijk mee verbonden.

Diaconaat
Evangelisatie
Kerkelijk leven
Onderwijs
Samenleving
Toerusting
Zending en hulpverlening
Zorg