Menu

Groei en uitbreiding naar Midden-Oosten

ZOA heeft haar jaarverslag over 2015 gepubliceerd: We kijken terug op een gezegend jaar, waarin sprake was van forse financiële groei. Daardoor konden we ons werk onder slachtoffers van rampen en conflicten verder uitbreiden.

We hebben in 2015 twee belangrijke keuzes gemaakt om adequaat te kunnen blijven reageren op de toenemende noden in de wereld: 1) de opening van een kantoor in Jordanië, van waaruit de hulpverlening in het Midden-Oosten wordt gecoördineerd, en 2) de start van hulpverlening aan stedelijke vluchtelingen.

Daarnaast is ZOA actief betrokken geweest bij de in 2015 gestarte Dutch Relief Alliance – een samenwerkingsverband van veertien Nederlandse humanitaire organisaties. Het lidmaatschap van Integral Alliance, het wereldwijde netwerk van christelijke hulporganisaties, was een belangrijke ontwikkeling richting meer samenwerking wereldwijd op het gebied van noodhulp.

Inkomsten
Zowel de inkomsten vanuit de particuliere Nederlandse achterban als van institutionele donoren stegen aanzienlijk, een reden tot grote dankbaarheid. De totale inkomsten van de organisatie stegen van 36 miljoen euro naar 47,3 miljoen euro. Daarbij komen nog inkomsten die via ZOA aan consortiapartners beschikbaar worden gesteld, een bedrag van ruim 17 miljoen. De uitgaven kwamen voor 92,9 procent direct ten goede aan de doelstellingen, een stijging ten opzichte van de 91,4 procent van 2014.

Betrokken achterban
ZOA prijst zich zeer gelukkig met een betrokken achterban die ook het afgelopen jaar weer ruim heeft gegeven voor mensen die getroffen zijn door oorlogs-, of natuurgeweld. Scheidend directeur Johan Mooij refereert in zijn voorwoord van het jaarverslag aan de zomer van 2015, toen de vluchtelingencrisis in het Midden-Oosten resulteerde in een grote toename van vluchtelingen in Europa. Hij memoreert de massale en hartelijke steun van mensen in Nederland, die hun harten, hun huizen en hun portemonnee openden om het lijden van vluchtelingen te verlichten, in Nederland, in Europa en in de regio.

“Buiten het zicht van de media speelt zich nog veel meer leed af. Denk aan Zuid-Sudan, Myanmar, Darfur en Burundi. Gesteund door onze achterban konden wij ook daar mensen in nood trouw blijven. Ook al ziet de wereld hen niet, God ziet hen wel en zal hen nooit vergeten,” aldus Mooij.
ZOA