Menu

Groningse predikanten bezorgd over toenemende onrust

Tien predikanten uit de gemeente Slochteren roepen op tot medeleven en gebed als het gaat om de onrust die er heerst in de provincie Groningen naar aanleiding van de talloze aardbevingen. Zij signaleren verdergaande onrust, frustratie en woede onder hun gemeenteleden en maken zich daar zorgen over.

van dusseldorp

Ds. Kees van Dusseldorp

“In eerste instantie hadden we niet de indruk dat er veel pastorale gesprekken gevoerd werden als gevolg van de bevingen, behalve in schrijnende situaties. Het brengt de meeste mensen niet direct in geestelijke nood. Maar later kwamen we erachter dat de boosheid en het wantrouwen onder de mensen groeit. Dat baart ons zorgen,” zegt predikant Kees van Dusseldorp. “Als er werkelijk een keer een slachtoffer valt, kan dat zeker tot een explosieve situatie leiden.”  Sinds januari 2013 is Van Dusseldorp predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Schildwolde, een gemeente van ca. 900 leden. En nu roept hij als één van de tien Groningse predikanten, -onder wie ds. Sjoerd Heij van GKv Harkstede/Meerstad-,  anderen op om mee te leven en zo mogelijk ondersteuning te bieden. Met een open brief, de verklaring van pastores Slochteren, hopen zij een duidelijk signaal te geven.

Schrijnde gevallen door schade
“Wat veel mensen zich nauwelijks realiseren (maar dat verandert gelukkig in rap tempo), is de omvang van de schade. In onze straat heeft zeker 90% van de huizen aardbevingsschade. Er zijn in ons dorp oude monumentale panden zodanig beschadigd, dat ze niet meer te herstellen zijn,” vertelt Van Dusseldorp. Zo stond eind februari in de krant dat één van de mooiste herenboerderijen in de gemeente Slochteren op instorten staat: ‘De Geertsemaheerd, een Rijksmonument, is door een combinatie van vocht en aardbevingsschade onbewoonbaar verklaard. Een flinke tegenvaller voor de eigenaar, want door de schade is het gebouw een stuk minder waard geworden. 950.000 euro kost de heerd nu. De oorspronkelijke vraagprijs: 1,5 miljoen euro.’
Van Dusseldorp zelf kent ook schrijnende gevallen. “Zo zit een ouder echtpaar (80+) al twee weken in de rommel, omdat van binnen en van buiten hun huis hersteld moet worden. Een jong gezin waarbij een fors herstel is uitgevoerd, kreeg een nieuwe beving te verduren waardoor nieuwe scheuren ontstonden. Of een ondernemer: forse schade aan zijn boerderij en de gevel die dreigt in te storten. Maar er is geen overeenstemming met de NAM, omdat er een andere inschatting is gemaakt en er sprake zou zijn van constructieproblemen,” somt de predikant op.

Vertrouwen in Gods nabijheid
“We hopen aandacht te vragen voor de gewone mensen,” legt ds. van Dusseldorp uit. “We hopen naar de overheid duidelijk te maken dat de groeiende boosheid oploopt en tot een uitbarsting kan leiden. Maar we hopen ook in de dorpen duidelijk te maken dat de kerken zich inzetten voor eerlijkheid en ondersteuning. Het gaat niet alleen om de vraag: ‘Hebben we vertrouwen in Gods zorg en nabijheid?’, maar ook om de vraag: ‘Kunnen we opkomen voor slachtoffers en voor mensen die knel komen te zitten?!’”

Sjoerd Heij

Ds. Sjoerd Heij

Boos en bang
In de GKv-gemeente Harkstede/Meerstad die 230 leden telt, hebben bijna alle mensen schade aan hun huis of hun bedrijf. “Dat kan variëren van weinig tot forse schade,” zegt ds. Sjoerd Heij, die sinds november 2012 hier predikant is. “Er zijn gelukkig nog geen huizen van gemeenteleden onbewoonbaar verklaard. Maar je vraagt je wel af hoe het verder zal gaan. Hoe nuchter je ook bent, het maakt je toch boos of bang als je merkt hoeveel je huis aan waarde verliest, hoe willekeurig de schadevergoedingen soms zijn en hoe ondergeschikt de belangen van burgers blijken te zijn!”

Trillend in bed
De predikant heeft zelf twee maal heel duidelijk een aardbeving gevoeld toen hij ’s nachts in bed lag te slapen. “De eerste keer dacht ik met mijn slaperige hoofd dat er een zware vrachtwagen voorbijreed waardoor de ramen trilden. Maar toen realiseerde ik me dat ik het huis wel voelde bewegen, maar geen vrachtwagen hoorde! De tweede keer was heftiger. Dat was in de nacht van 30 december. Die beving had een kracht van 2.8 op de schaal van Richter en dat is vrij sterk. Bovendien lag het epicentrum van die beving op iets meer dan drie kilometer van ons huis. We hoorden een harde knal en voelden het huis trillen. Dat was wel schrikken. De volgende morgen zagen we inderdaad dwars door de bakstenen nieuwe scheuren lopen.”

Ongemakkelijke waarheid
Bij de aanstaande biddag voor gewas en arbeid wil ds. Heij speciaal aandacht geven aan deze problematiek. Dat zal ook in meerdere kerken in de regio gebeuren. “Ik heb zelf geen pastorale gesprekken gevoerd naar aanleiding van de aardbevingen, maar je merkt dat het de mensen op verschillende manieren bezighoudt. Er zijn ook mensen die werken bij de NAM, als schade-expert of die aardbevingsschade herstellen. Daarnaast komt de vraag op hoe het kan dat er nu pas zoveel aandacht voor is, terwijl er al meer dan tien jaar ‘profeten’ rondlopen die waarschuwen voor de gevolgen van de gasboringen. Waarom vinden wij als mensen het zo moeilijk om te luisteren naar mensen die een ongemakkelijke waarheid vertellen?”

Gebed
Dominee Kees van Dusseldorp organiseerde met zijn hervormde collega Jan Hommes een voorbededag. Hieronder het gebed dat er toen werd gebeden. We hopen dat u het mee zult gaan bidden.

Wij bidden voor mensen die direct getroffen zijn door de aardbevingen, schade hebben aan hun huis of bedrijf, vastzitten in een onverkoopbare woning. Heer ontferm u over ons en geef mensen en mogelijkheden om te kunnen helpen.

Wij bidden voor mensen die worden verlamd door angst voor de aardbevingen, angst voor het niet voorspelbare, angst voor schade en onveilige situaties. Heer, geef rust dat ons leven veilig is in Uw handen.

We bidden voor mensen die zich niet gezien en gehoord voelen, het idee hebben dat er risico’s worden genomen over hun rug, die zich boos en verontwaardigd voelen. Heer, bewaar ons voor verkeerde woorden of daden en geef dat er geluisterd wordt.

Wij bidden voor mensen die geraakt zijn door de economische crisis. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, niet voldoende opdrachten krijgen of al heel lang leven met onzekerheid over hun werk. We bidden voor mensen die financiële zorgen hebben. Heer, wijs een weg uit de problemen en geef ook mooie momenten en betekenisvolle relaties.

Wij bidden voor mensen met macht en verantwoordelijkheid, voor mensen bij de Rijksoverheid, bij de NAM of andere bedrijven. Heer, geef dat wij mensen, gezichten zien en ons niet alleen laten leiden door economische motieven. Dat wij onze verantwoordelijkheden inzetten voor recht en vrede in de samenleving en voor een leefbare omgeving.

We bidden U voor elkaar. Hoe onze levensomstandigheden ook zijn. Hoe onze beleving ook is. Heer, geef een open oog, een open hart en een open hand voor elkaar en voor allen die we ontmoeten.’