Menu

Onze kerken komen een keer in de drie jaar bij elkaar in een landelijke vergadering: de generale synode. De afgevaardigden naar deze vergadering zijn benoemd door de negen particuliere (regionale) synoden. Elke particuliere synode vaardigt twee predikanten en twee ouderlingen af. Een generale synode telt dus zesendertig leden. Zij kiezen een moderamen (bestuur) dat uit vier leden bestaat.

De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Op deze vergadering worden dingen besproken die alle kerken aan gaan. De besluiten worden dan ook door de kerken overgenomen.

De laatste Generale Synode werd in 2014 gehouden in de Ontmoetingskerk te Ede. Het materiaal dat bij deze synode hoort, vindt u in de kolom hiernaast.