Menu

GS oordeelt in hoger beroep-zaken

In de kerkelijke rechtspraakstructuur binnen de GKv is de Generale Synode het hoogste beroepsorgaan. Met de komst van de nieuwe Kerkorde in 2014 veranderde de wijze van behandeling ter synode. Op donderdag 1 juni 2017 besprak de GS een vijftal beroepszaken, die door de Deputaten Hoger Beroep op professionele wijze waren voorbereid, onder andere door het houden van hoorzittingen waarna deputaten tot oordeelsvorming kwamen en de GS dienden met een voorstel voor een uitspraak.

Op de GS kregen betrokkenen publiek de mogelijkheid te reageren op het voorstel van deputaten waarna de GS-leden de mogelijkheid hadden informatieve vragen te stellen om tot een goede oordeelsvorming te komen. Daarna werd in besloten vergadering (dus buiten afwezigheid van betrokkene en synodeleden die eerder bij het proces betrokken waren, bijvoorbeeld omdat ze lid van de classis waren waar de zaak diende) tot een definitieve uitspraak gekomen. De wijze van werken was even wennen, maar de deputaten wisten de synodeleden snel in het goede spoor te brengen.
Er is samen gewerkt aan vrede in de kerk door recht te spreken.

Een tweetal beroepszaken zal nog later op de GS aan de orde komen.