Menu

Handreiking voor gesprek over besluit m/v en ambt

Het deputaatschap M/V in de kerk heeft een handreiking gemaakt voor de plaatselijke gemeenten. Deze handreiking helpt de gemeenten om de bezinning vorm te geven op het synodebesluit om alle ambten open te stellen voor vrouwen.

Namens deputaten M/V in de kerk, geeft ds. Gerhard Messelink op de synodevergadering van vrijdag 24 november een korte update over de werkzaamheden van het deputaatschap. Het deputaatschap heeft als opdracht om de kerken te helpen en begeleiden bij het gesprek over het besluit de ambten open te stellen voor vrouwen. Inmiddels zijn er 26 kerken en een classis die zich bij het deputaatschap hebben gemeld met vragen voor ondersteuning.

De ervaring van de deputaten is dat het onderwerp vaak genuanceerde ligt dat vaak wordt aangenomen. Het is niet zo dat er alleen voor- of tegenstanders zijn. Het is vaak een andere verdeling: 15 % is voor, 10 % is tegen, 40% maakt zich ernstig zorgen, 30 % vindt het een non-issue en 5% weet het nog niet. “Je zult nooit volledig uit de voor of tegenvraag kunnen komen. Het samen optrekken met Christus moet de rode draad zijn in het gesprek,” stelt Messelink.

“Tegelijk wordt het ‘in Christus de verbinding’ zoeken, als abstract ervaren”, zegt Messelink. “Het is nog niet gemakkelijk om elkaar daar te vinden. Maar wanneer mensen hun gevoelens kunnen uiten in gespreksgroepen, dan breekt de spanning.”

Met de handreiking richten deputaten MViK zich met name tot kerkenraden als eerste aanspreekpunt in hun zorg voor de gemeente.

De handreiking biedt een aantal suggesties voor werkvormen maar richt zich vooral op deze thema’s:

  • in Christus met elkaar als kerkenraad en samen met de gemeente op weg gaan,
  • zich als kerkenraad bezinnen,
  • een route voor het proces binnen de gemeente kiezen
  • en in gesprek met de gemeente een visie ontwikkelen over man/vrouw en ambt.

Vanuit een goede bezinning kunnen dan passende vormen worden gekozen voor een proces in de gemeente.

Meer informatie vindt u op de pagina van het deputaatschap.