Menu

Hemelse liturgie

De nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe verschijnt a.s. zaterdag. Het thema is: Hemelse liturgie

Vrijheid en verbeteringen
Ds. Jan Kuiper schrijft over Vrouwenpolder naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over de verzetsman Jan de Visser, die verraden werd. Zijn weduwe Maria had het zwaar daarna, maar sprak er nooit meer over. Kuiper zegt: “Het was typerend voor die tijd. Iedereen zweeg over het verleden. Het motto was: Niet terugkijken, maar aan de slag.” In onze tijd is er wel ruimte voor persoonlijke verhalen en voor nuanceringen. Iets om dankbaar voor te zijn. Ook in de kerk zijn er gevoeligheden, waar nauwelijks over gepraat kon worden, maar wat ten goede veranderd is.

Hemelse liturgie
Ds. Rinze IJbema schrijft over Openbaringen en over de vraag hoe het in de hemel zal zijn. In elk geval zal de hele schepping Hem dan eren. Zijn wil is de oorsprong van alles wat er is.

Wat maakt een kerkdienst?
“Ik ben geen specialist in de liturgie”, aldus ds. Rinze IJbema. Toch schrijft hij erover vanuit de overtuiging dat de keuzes die we maken voor de liturgie gebaseerd zijn op de Bijbel, maar dat de Bijbel meer beschrijft dan voorschrijft. De beschrijvende tekst in Hand. 2:42 vindt hij de basis voor een bezinning op de kerkdiensten. De elementen ‘onderricht krijgen, een gemeenschap vormen, het brood breken en zich wijden aan het gebed’, komen voor in die tekst en vormen het hart van een kerkdienst.

Lutherliederen en Bach
Op veel plaatsen vinden activiteiten plaats in het kader van de herdenking van 500 jaar Luther. Jenny Kloosterhuis van de Werkgroep500naLuther uit Assen schrijft over Luther, die de Bijbel vertaalde, maar ook liederen schreef en componeerde. Luther vindt muziek verkondigend: Lofzang, catechismus, gebed en verkondiging in een. Alleen notabelen konden zich een bijbel veroorloven. Maar met zijn liederen bereikte Luther iedereen.

Psalmen van 2017
In april was er in Assen ook een avond die gewijd was aan de psalmen. Er werd veel gezongen uit de psalmen in verschillende berijmingen en er was een toelichting op de geschiedenis van de berijmde psalmen. In 1773 kwam er een nieuwe psalmberijming, die met weerzin en gemor werd ontvangen. Soms hief de gemeente de oude psalmen aan en overschreeuwde de voorzanger en het orgel. Ze waren er vooral op tegen om sneller te gaan zingen. Ds. Gert Meijer schrijft erover in de kerkbode.

Leven uit de Bijbel door Woord en Muziek
In 1934 werd een bijzondere ontdekking gedaan. Er werd een Lutherbijbel met aantekeningen gevonden, die in bezit was geweest van Bach. Dat bleek weer uit de aantekeningen die Bach zelf in die Bijbel gemaakt had. Daaruit is gebleken dat de Bijbel voor Bach veel meer was dan een boek op de boekenplank of een bron voor zijn muziek. Hij leefde eruit. En wat betreft de muziek: Bach is van mening dat musici in de dienst met hun muziek de voorwaarden scheppen voor het ervaren van Gods aanwezigheid, zoals de predikant dat met woorden doet.

MERF
Onder leiding van ds. Alko Driest ging een groep reizigers naar Cyprus en bezocht daar ook het John Calvin Centre, waar ds. Victor Atallah hen buitengewoon hartelijk ontving. Deze dominee werkt voor Middle East Reformed Fellowship, een organisatie die de liefde van Christus wil dorgeven in moslimlanden. De MERF wordt ondersteund vanuit Nederland, gecoördineerd door de GKv van Meppel. De reizigers hadden een fijne en rijke zondag temidden van de hartelijke broederschap op Cyprus.

Boekbespreking
Ds. Alko Driest bespreekt het in eigen beheer uitgegeven boekje van ds. Paul Voorberg over Kinderdoop? – een alternatieve benadering.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.