Menu

Het ritme van het gebed

De nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit.
Het thema is: Het ritme van het gebed

Pasen, het heil wordt concreet
Jan Kuiper realiseert zich dat hij zich laat kennen als een naïef christen, wanneer hij belijdt te geloven in de lichamelijke opstanding van Jezus en van die van hemzelf. Hij wil de geschiedenis niet veranderen in ‘verhalen’, waarvan het niet belangrijk zijn of ze echt gebeurd zijn, als je de betekenis van het verhaal maar erkent. Hij wil geloven als een kind.

Drie keer per dag
Daniël wordt er mee geconfronteerd dat hij zijn drie dagelijkse momenten met God moet opgeven, wil hij niet in de leeuwenkuil terecht komen. Daniël laat zich niet door die wet van Meden en Perzen van de wijs brengen en blijft drie keer per dag tot God bidden en Hem prijzen. Hij is geen lefgozer, maar iemand die vertrouwt op de zorg van de Heer in goede en slechte tijden.

Bidden onder tijdsdruk
Ds. Garmt Sander vraagt aandacht voor het gebed, dat de belangrijkste training van het geloof is, volgens Calvijn. Ook kunnen we leren van Luther, die het gigantisch druk gehad moet hebben, maar iedere dag tijd vrijmaakte om Gods Woord te overdenken en om te bidden. Daar was hij wel een paar uur mee bezig. De les voor ons: Houd vast aan vaste gebedsmomenten per dag en leg God alles voor wat je bezighoudt. Vergeet niet Hem te prijzen en te danken voor wat Hij geeft.

Een rustig (gebeds)leven
Eerder noemde Sander al Luther en Calvijn als voorbeelden voor ons gebedsleven. In dit artikel vertelt hij over mannen en vrouwen die leefden in leefgemeenschappen in de 14e en 15e eeuw. Geert Grote was de stichter van deze beweging van vroomheid van ‘gewone’ gelovigen en stelde een getijdenboek samen in de volkstaal. Deze bundel is lange tijd het meest gebruikte gebedenboek van de Noordelijke Nederlanden geweest. Dagelijks werden er in de leefgemeenschappen zeven keer een korte kerkdienst gehouden, te beginnen met het nachtgebed, zo rond drie of vier uur ‘s nachts. De les voor ons: Momenten van stilte voor God en van bezinning zijn belangrijk.

Interview
Freelancer Els Dijkema interviewt de kersverse dominee van Loppersum-Westeremden. Christiaan Kanis heeft eerst accountancy gestudeerd en ook gewerkt in dat vak. “Na de middelbare school was ik nog niet klaar voor het predikantschap. Nu durf ik te zeggen dat ik dat wel ben”, aldus Kanis. In Loppersum heeft hij al bijzondere dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld een doopdienst, waar iemand die terminaal was bij aanwezig was in een wensambulance. Zo komt er veel op hem af.

De synode van Dordrecht
Kerkhistoricus Veldman begint na een serie over Reformatie met artikelen over de synode van Dordrecht. Waarom kwamen de kerken in synode-verband bij elkaar? Bij het antwoord op die vraag komen we de Remonstranten tegen en krijgen de lezers van de kerkbode antwoord op vragen als: Wie waren dat, waren ze actief in het Noorden en had hun leer daar ook belangstelling en waardering?

Het geloof handen en voeten geven
Theo Ansmink is diaken in de kerk van Groningen-Oost en vertelt aan freelancer Douwe Janssen hoe hij zijn diakenschap invult en ervaart. Over het bezoeken van gemeenteleden zegt hij: “Ik ben niet de man die zomaar bij een ieder naar binnen stapt. Mijn focus ligt meer in het organiseren dan in de contacten één op één.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.

Over de auteur