Menu

‘Hoe gaat hij heten?’

Toen ik geboren werd, mochten mijn broers en zussen daarover meedenken. Nu er bij het verwachte samengaan van NGK en GKv een nieuwe kerkgemeenschap wordt geboren, mogen alle broers en zussen meedoen.

Daarom deed de Regiegroep een paar maanden geleden de oproep: denk mee over die nieuwe naam. Dat is volop gedaan: er kwamen meer dan 250 reacties binnen met in totaal meer dan honderd verschillende namen. Van heel logisch tot zeer creatief. Maar welke naam moet het nu worden?

We hebben als Regiegroep voor- en nadelen benoemd en gewogen. We hebben geproefd hoe namen klinken, wat ze oproepen, hoe praktisch bruikbaar ze zijn. We hebben om tafel gezeten met mensen uit de wereld van marketing en communicatie. We hebben geschrapt en geselecteerd. Na dat proces waren er nog vier namen over. Die vier namen leggen we nu aan de kerken en kerkleden voor: welke denkt u/denk jij dat het meest geschikt is, en waarom?

Een paar van de dingen die we belangrijk vonden:
(1) Veel kerken hebben al een ‘voornaam’, vaak die van het kerkgebouw. Steeds meer kerken kiezen een naam met een missie. Zo’n wervende naam is prachtig voor lokale gemeenten, om iets uit te stralen in de eigen buurt. Voor de nieuwe kerkgemeenschap zoeken we een ‘achternaam’ die past bij alle kerken.
(2) We zijn gereformeerde kerken. Dat typeert ons inhoudelijk en historisch. Laat dat ook in de naam maar duidelijk zijn.
(3) De naam moet openheid geven aan andere kerken om aan te sluiten, nu of later. Dus niet een naam die alleen maar past bij dit samengaan van GKv en NGK. Want we bidden dat het daar niet bij blijft!

Zo kwamen we bij vier namen, waarvan sommige ook vaak genoemd zijn.
De Nederlandse Gereformeerde Kerken – omdat dat precies typeert wat we zijn: gereformeerd en Nederlands; en inderdaad, het is de naam van één van de twee kerkverbanden, maar dan net anders (de ‘e’ achter Nederlands).
De Verenigde Gereformeerde Kerken – gereformeerde kerken die zich (nu en blijvend) verenigen, één willen zijn in het dienen van de Heer.
De Gemeenschap van Gereformeerde Kerken – in het enkelvoud, als naam voor de kerkgemeenschap waar binnen een variatie aan gereformeerde kerken past.
De Evangelische Gereformeerde Kerken – kerken met de gereformeerde belijdenis die leven uit het evangelie van de Heer en dat ook willen uitstralen.
(bij de laatste drie namen kan eventueel de aanduiding ‘in Nederland’ toegevoegd worden)

Vier namen die het wat ons betreft zouden kunnen worden. Ergens in 2020 zal de gezamenlijke vergadering (Generale Synode en Landelijke Vergadering) moeten beslissen. Maar eerst vragen we iedereen om nog eens mee te denken. Welke naam heeft uw/jouw voorkeur? Waarom spreekt de ene naam u/jou aan of wat voor weerstand roept de andere op?
We hopen op heel veel reacties. Om het makkelijk te maken, hebben we daarvoor een online enquête ontworpen. Vul hem in, geef je mening en deel de link met anderen: enquête naam GKv/NGK na hereniging

Ik ben tevreden met de naam die mijn broers en zussen voor mij kozen en met de definitieve vorm waarover mijn ouders beslisten. Ik heb er vertrouwen in dat het met de naam van de kerkgemeenschap ook zo zal gaan.

Namens de Regiegroep Hereniging,

Rob Vreugdenhil.

Bron: www.onderwegnaar1kerk.nl