Menu

Hulp aan 250.000 kinderen in 2013

In 2013 hielp Red een Kind bijna 250.000 kinderen. De inkomsten stegen van €10,5 miljoen in 2012 naar €11,2 miljoen in 2013.

Red een Kind publiceert jaarverslag
Het jaarverslag kreeg als thema ‘Groei Mee!’. Het is niet alleen het motto dat Red een Kind voert voor haar sponsorprogramma, het is ook de samenvatting van de bezinning op de toekomst die in 2013 werd gehouden. Anki van Bruggen, manager fondsenwerving & bewustwording: ‘We kijken daarbij vooral naar onze resultaten en effecten. Ook de tegenvallers en leerpunten komen aan bod. Bijzondere aandacht geven we aan onze toekomstplannen: meer samenwerken, meer meten, meer leren en meer communiceren.’

Red een Kind vindt dat er moet worden samengewerkt om kinderen in de knel beter te kunnen helpen. Leo Visser, bestuurder: ‘In 2013 trokken we – na een grondige analyse – zelfs de conclusie dat dit nog intensiever kan en moet. De regionale allianties van onze partners zullen daarom versterkt worden. En in Nederland gaan we onze samenwerking met Woord en daad steviger vorm geven. Zo kunnen we beter inspelen op de kansen die we zien.’ Hij vervolgt: ‘Ons doel daarbij is: hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Tegelijkertijd willen we voor onze achterban zichtbaar en herkenbaar blijven.’

Red een Kind geeft kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in Azië en Afrika kansen voor de toekomst. Dat doet ze vanuit de overtuiging dat elk kind een uniek geschenk van God is en er bij het opgroeien niet alleen voor hoort te staan.

Op www.redeenkind.nl staat het complete jaarverslag.
Red een kind