Menu

Intentie ambt open voor vrouw – GKv Utrecht-Noord/West

De kerkenraad van GKv Utrecht -Noord/West heeft het advies overgenomen van een gemeentecommissie die, na een bezinning van een jaar, tot de conclusie is gekomen dat voor God de positie van mannen en vrouwen gelijk is. De kerkenraad heeft nu de intentie de ambten van ouderling en diaken open te stellen voor vrouwen. Tijdens de kerkdienst op zondagmorgen 22 februari werd dit meegedeeld en deze dienst is terug te luisteren via de website www.kerkdienstgemist.nl

Classis Utrecht adviseert ‘niet af te wijken van het besluit dat de laatstgehouden Generale Synode op dit punt genomen heeft’.

De synode heeft besloten nu geen groen licht te geven voor vrouwelijke ambtsdragers maar nader onderzoek te doen naar de kerkelijke ambten van predikant, ouderling en diaken. Verder sprak de synode uit dat voor- en tegenstanders van de vrouw in het ambt open over dit onderwerp mogen spreken binnen de kerken.

Volgens de mededeling van zondag in de kerk van Utrecht-Noord/West wordt er ‘in de komende maanden verder nagedacht over de precieze formulering’ van het besluit, en over hoe en wanneer dit vervolgens ten uitvoer wordt gebracht. De kerkenraad is over haar voornemen in ‘nauw overleg’ met vrijgemaakte kerken uit de regio, die al eerder erover geïnformeerd zijn.