Menu

Interim Raad van Toezicht aangesteld – TU Kampen

Het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt heeft vijf personen benoemd tot lid van de (interim) Raad van Toezicht van de TU Kampen. Het betreft Leo Dijkema, Leen Hordijk, Simon van der Lugt, Arie de Snoo en Jan Westert.

De Raad van Toezicht van de TU Kampen was teruggetreden vanwege een onoverkomelijk verschil van inzicht in de onderscheiden taken, rollen en verantwoordelijkheden. Daarom had de generale synode op 24 februari jongstleden besloten tot de instelling van een interim Raad van Toezicht.

Leo Dijkema is organisatiedeskundige, Leen Hordijk is emeritus hoogleraar en oud-directeur van wetenschappelijke instituten, Simon van der Lugt en Arie de Snoo zijn predikant, Jan Westert heeft ervaring als toezichthouder in het onderwijs. Leen Hordijk zal optreden als voorzitter.

De interim Raad van Toezicht zal functioneren als aanspreekpunt voor de synode als het gaat om de rapporten die op de agenda staan. Ook zal deze interim Raad van Toezicht in de komende maanden leden werven voor een nieuw te benoemen Raad van Toezicht.