Menu

Internationale actie #WithRefugees

ZOA slaat samen met de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, de handen ineen met meer dan 200 internationale bedrijven, universiteiten, jongerenorganisaties en andere NGO’s om actief tolerantie en respect te vragen voor de mensen, die nog steeds dagelijks gedwongen worden om te vluchten van huis en haard.

Door het ondertekenen van de petitie #With Refugees http://www.unhcr.org/withrefugees wordt een duidelijk signaal afgegeven aan wereldleiders en regeringen om in gezamenlijkheid te zoeken naar concrete oplossingen, waarbij de tijd dringt. Inmiddels hebben wereldwijd al meer dan 1,8 miljoen mensen hun steun betuigd door de petitie te ondertekenen.

De petitie vraagt politici om ervoor te zorgen dat:
– elk kind op de vlucht toegang tot onderwijs heeft;
– elke familie op de vlucht een veilig onderkomen heeft;
– elke vluchteling kan werken, of een beroepsopleiding kan volgen om te voorzien in het levensonderhoud van zijn of haar familie.

ZOA zelf werkt als Nederlandse hulporganisatie in meer dan 15 landen om deze doelen te bereiken en zet daarbij de zelfredzaamheid van vluchtelingen centraal. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel en roept iedereen op om deze petitie te ondertekenen.
http://www.unhcr.org/withrefugees/