Menu

Inzagerecht

Wat is het recht op inzage precies?
Als burger kun je naar een bedrijf, vereniging of stichting stappen en vragen of deze organisatie persoonsgegevens over jou verwerkt. Dit wordt het recht op inzage genoemd. Blijkt dat het geval te zijn, dan heb je recht op uitleg: met welk doel gebeurt dit? Ook mag je een kopie van je persoonsgegevens opvragen.

Dit recht is te vinden in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en kerkgenootschappen vallen, net als scholen, stichtingen, bedrijven en overheden, ook onder de AVG.
De AVG brengt met zich mee dat er een helder beleid moet zijn over de omgang met persoonsgegevens, de vastlegging en verwijdering daarvan, en een transparante communicatie. Wat wordt er zoal gezegd in een kerkenraadsvergadering, en wat wordt daarvan wel en niet opgeschreven?

Het gerechtshof in Den Haag heeft daarom uitgesproken dat de GKv Dordrecht een gemeentelid afschriften moet geven. Het hof geeft aan te begrijpen dat een kerk geen inzage wil geven in vertrouwelijke stukken. Toch meent het hof dat een kerkenraad het inzagerecht niet met een beroep op vertrouwelijkheid volledig kan blokkeren: een gemeentelid heeft het fundamentele recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
Lees meer