Menu

Wat is er al gedaan met de synodebesluiten?

Een aantal besluiten dat de synode Meppel 2017 nam, zorgt voor verandering binnen de kerken. Er zijn ook besluiten die ertoe hebben geleid dat er nieuwe deputaatschappen zijn ingericht die zich bezighouden met de uitwerking van een specifieke opdracht. Zo kwam er vanuit de kerken de vraag of er reden is om de klassieke kerkelijke benadering van homoseksualiteit bij te stellen. Het nieuw opgerichte studiedeputaatschap homoseksualiteit in de kerk gaat zich verdiepen in deze vraag.

Ook met veel andere besluiten die de afgelopen synode nam, is in de kerken en deputaatschappen al veel gedaan. Deputaatschappen ontwikkelden handreikingen waarmee kerkenraden gesprekken rondom bijvoorbeeld m/v in de kerk, maar ook rondom het samengaan van de GKv en NGK, binnen de gemeenten kunnen voeren.

Om u een overzicht te geven van de belangrijkste besluiten en de uitwerking daarvan tot nu toe, is er de brochure Uitwerking synodebesluiten 2017 gemaakt. Hierin staat een aantal synodebesluiten op een rij voorzien van doorverwijzingen naar achtergronden en andere relevante informatie.

Oud-synodevoorzitter ds. Melle Oosterhuis laat in het voorwoord weten dat hij hoopt dat de brochure mag “bijdragen aan betrokkenheid bij alles wat er in onze kerken gaande is en leidt tot dank aan God de Heilige Geest voor wat Hij in ons midden tot leven roept en in beweging zet.”