Menu

Jaar na aardbevingen Nepal: huizenbouw vertraagd

Één jaar na de aardbevingen in Nepal verloopt de wederopbouw van huizen minder snel dan gehoopt, zien de leden van het Christelijk Noodhulpcluster. In de rapportage die het cluster één jaar na de aardbevingen uitbrengt, is te lezen dat het grootste gedeelte van de organisaties waar zij mee samenwerken nog geen toestemming van de Nepalese overheid heeft om huizen te herbouwen.

Ondanks de huidige vertraging heeft het Christelijk Noodhulpcluster vorig jaar nog wel kunnen werken aan de herbouw van huizen en scholen. De bevolking werd ondersteund bij het zelf weer opbouwen van hun huizen. Metselaars hebben training gekregen en er werden huizen gebouwd voor de allerarmste gezinnen. De nieuwe huizen werden zo gebouwd dat ze niet opnieuw een gevaar vormen bij toekomstige rampen.

Winterhulp
Om de bouwprojecten te hervatten, is het wachten op toestemming van de overheid. Een speciale commissie, de NRA (National Reconstruction Authorithy) maakt een berekening van de omvang van de schade en zal daarna toestemming gaan verlenen voor herbouw in de verschillende gebieden. Zo gauw als deze toestemming wordt verleend, gaan de organisaties meteen aan de slag.

Op andere terreinen zijn de projecten wel naar verwachting gelopen en zijn er mooie resultaten geboekt. In de meest getroffen gebieden werden ruim 6.000 huishoudens geholpen om de koude winter door te komen. Aan hen werd onder andere dekens en matrassen uitgedeeld. Aan ruim 7.000 gezinnen zijn zaden en gereedschappen uitgedeeld, om zo weer in een inkomen te kunnen voorzien. Ook is psychosociale hulp verleend aan mensen die een dierbare zijn verloren en in een shock leefde na de aardbevingen.
Noodhulp