Menu

Jaarverslag Jubileumjaar NBG

Jaarverslag NBGHet jaaroverzicht van het gedenkwaardig jubileumjaar 2014 Nederlands Bijbelgenootschap is nu beschikbaar.

NBG: Ter gelegenheid van ons tweehonderdjarig bestaan, organiseerden we in 2014 een aantal drukbezochte jubileumactiviteiten. Bij het Bijbelfestival en de presentatie van de Bijbel in Gewone Taal waren prinses Beatrix en koning Willem-Alexander aanwezig. Wereldwijd maakten we het werk aan 30 vertalingen mogelijk.

Lees verder over de Jubileumactiviteiten

Debijbel.nl
In 2014 werd ook debijbel.nl gelanceerd. Buitenwerf: ‘De Bijbel is nu online overal en altijd te lezen via je smartphone of tablet. We spelen daarmee in op de behoefte van veel bijbellezers.’ Op debijbel.nl zijn meer dan 20 verschillende vertalingen te raadplegen. Daarnaast vind je op debijbel.nl kaarten, filmpjes, foto’s en achtergrondinformatie bij de Bijbel.

Vooruitblik
Eind 2014 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het revisieproject van De Nieuwe Bijbelvertaling. Dat wordt in 2015 voortgezet. Een ander speerpunt voor 2015 is de publicatie van de Samenleesbijbel, de Bijbel in Gewone Taal aangevuld met 500 pagina’s extra materiaal voor kinderen.

Missie NBG
De bron van het geloof voor christenen is de Bijbel. Wij willen christenen enthousiasmeren om bij te dragen aan het steeds opnieuw onder de aandacht brengen van de Bijbel. Zo blijft de Bijbel toegankelijk, in binnen- en buitenland.

Lees het jaarverslag 2014 van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Meer resultaten, informatie over projecten, infographics en filmpjes zijn te vinden in het online jaaroverzicht.