Menu

Jaarverslag Verre Naasten

In 2017 ontving Verre Naasten 5,2 miljoen euro aan inkomsten, ruim 560.000 euro meer dan begroot. Hiervan is 87% direct besteed aan de doelstelling: geloof delen wereldwijd via 82 partners (lokale kerken en organisaties) in 48 landen. Dat blijkt uit het jaarverslag dat Verre Naasten heeft gepubliceerd.

Het aantal landen waar Verre Naasten actief is, samen met en namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, laat daarmee een kleine groei zien. Zo startten er nieuwe samenwerkingen in Pakistan en Zuid-Soedan en nam de aandacht voor missionaire projecten in Europa toe.

De financiële meevaller dankt Verre Naasten vooral aan onverwachte giften uit nalatenschappen en voor noodhulpacties.

Resultaten
Voor het realiseren van haar missie geloof delen wereldwijd werkte Verre Naasten in 2017 samen met 18 theologische instituten, 33 christelijke organisaties en 31 kerkverbanden (ruim 1,1 miljoen leden) in het buitenland. Die samenwerking leverde diverse concrete resultaten op; via evangelisatieprojecten van lokale kerken werden in 2017 47 nieuwe gemeentes geplant en groeiden 34 gemeentes door naar zelfstandigheid. Een van de kerkverbanden die groeide, is het kerkverband van de South India Reformed Churches. Hun aantrekkingskracht en missionaire activiteiten spelen daarin een belangrijke rol: “Het is niet eenvoudig om hier God te dienen. Maar ons werk groeit nog steeds; onlangs startten we nog een nieuwe gemeente. Dankzij de zondagsschool zijn daar nu al zeven gezinnen. En de vakantiebijbelschool wordt al door vijftig kinderen bezocht!”, aldus de Indiaanse dominee Stephan.

Diaconale hulp
Met financiële steun van Verre Naasten boden de lokale samenwerkingspartners ook volop diaconale hulp, aan ruim 10.000 mensen: 5.297 mensen kregen een betere gezondheid dankzij medische hulp en trainingen, 4.927 mensen hebben nu structureel voldoende en gezonde voeding dankzij landbouwprojecten. Daarnaast ontvingen 11.443 gezinnen noodhulp.

Training
Om te bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken/organisaties investeert Verre Naasten veel in training van lokale kerken en organisaties. In 2017 werd 19% van de uitgaven hieraan besteed. Ruim 10.000 mensen volgden een korte training en 126 kerkleiders en predikanten rondden in 2017 hun studie of -training af. Bijzondere mijlpaal was de Franstalige internationale cursus in Kameroen waaraan dertig kerkleiders meededen.

Van en voor de GKv
Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en haar achterban. Zij ondersteunt GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd.

Het jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening.