Menu

Januarinummer Nader Bekeken: Synode als forum?

NB januari 2014.indd
De Nationale Synode van Dordrecht wordt ook wel Protestants Forum genoemd, en dat is veelzeggend, aldus ds. Kees van Dijk. Hoe spreekt de Schrift over eenheid?

Verder in de Kroniek: het lijkt een spannend jaar te worden voor de kerken. Nog deze maand wordt de generale synode te Ede geopend, waar belangrijke besluiten genomen moeten worden. En (hoe) zal de appelbrief van gereformeerdekerkblijven.nl, die door velen is ondertekend, worden ontvangen?

Van wie is de zegen?, vraagt ds. André Bas zich af en hij toont aan waarom de zegen binnen de kerkdienst thuishoort.

Ds. Jan Wesseling beschrijft elke maand een facet van het ‘opgewekt gereformeerd zijn’. Deze keer is ‘stil’ zijn het thema: als je er intens probeert bij stil te staan wat Gods liefde voor ons zondaren betekent, kun je er alleen maar stil van worden.

Spreuken
Uit het bijbelboek Spreuken komen in dit nummer twee teksten specifiek naar voren.
Ds. Pieter Niemeijer koos voor Spreuken 16 over de weg die de mens uitstippelt, maar wel in de door de HEER bepaalde richting. Vertrouw je aan Hem toe, dan kun je ontspannen aan de slag!

In de rubriek Woordwaarde gaat het vaak over moeilijk te begrijpen bijbelteksten.
Ds. Hans de Wolf legt uit dat de verzen 4 en 5 uit Spreuken 26 over de omgang met een dwaas wel tegenstrijdig lijken, maar dat toch niet zijn. ‘Laten we maar geen watervrees hebben voor polemiseren, maar wel de goede toon bewaren’, is een van zijn conclusies.

Samenleving
Vrijheid van onderwijs kennen we al bijna een eeuw vanuit de Grondwet en het blijft een actueel onderwerp. Gert Schutte laat zien hoe ook ‘de richting van onderwijs’ weer actueel is: rond dit begrip is feitelijk heel het onderwijsbestel in de praktijk opgebouwd. Laten gereformeerde schoolbesturen en ouders van hun recht gebruik blijven maken!

In de Persrevue citeert ds. Perry Storm uit een samenvatting van de christelijke gereformeerde synode-uitspraak over homoseksualiteit; verder een pleidooi voor de wetslezing in de eredienst; en vragen over de ontwikkeling van het euthanasiedebat.

En verder…
Er zijn redenen om het avondmaal niet mee te vieren. Maar niet alle redenen waarom mensen denken te kunnen wegblijven, zijn goede redenen. Ds. Ferdinand Bijzet is hier helder over.

Je maakt wat mee als dominee, ook rond het sterfbed, zoals ds. Gijs Zomer in de Column vertelt.

En een bespreking van ds. Harm Boiten van het boek ‘De satan, een noodzakelijk kwaad’, van dr. Bert van Veluw.

Voor meer informatie of voor een abonnement, zie www.woordenwereld.nl.