Kandidaat Ganpat Berrevoets stelt zich aan u voor.

Mijn naam is Ganpat Berrevoets. Ik woon met mijn vrouw Judith in Houten. Vanaf 2013 ben ik jeugdwerker geweest in twee verschillende gemeenten. Mijn hoop voor jongeren (van de jonge kinderen tot aan jong volwassenen) van de gemeente van Jezus Christus is dit: hen straks te zien stralen als sterren met Jezus Christus, de Koning van alle koningen en HEER van alle Heren. Die hoop is gebaseerd op Daniël 12:3 waarin het ook gaat over de opstanding van de doden. Ik geloof dat ik vanwege dit evangelie naar Nederland gekomen ben om mensen op weg te helpen naar de opstanding van de doden op de dag van Jezus’ terugkomst.

Oorspronkelijk kom ik uit India en ben geadopteerd door Nederlandse ouders uit Zeeland, waar ik ook ben opgegroeid. Via allerlei plaatsen van Goes, Ede, Kampen, Apeldoorn, Leiden,  Krommenie, Rhenen tot aan Houten, waar ik woonde, studeerde, werkte en waar ik leerde wie God voor mij en voor deze wereld is, is mijn roeping duidelijk geworden: als predikant in dienst staan van de Opgestane HEER Jezus Christus. Met de kracht van Gods Heilige Geest wil ik Zijn volgelingen helpen een licht voor de wereld te zijn en om samen actief te zoeken wat verloren is.

Mijn hobby’s liggen op het creatieve vlak. Door middel van beeldende kunst, denk aan boetseren, maar ook aan film, zou ik naast of bij de verkondiging duidelijk willen maken wat God ons in Zijn Woord wil zeggen. Daarnaast houd ik van sport en muziek. Wat het eerste betreft: sport. In Houten was ik actief voor AiA, Athletes in Action. Over muziek: ik speel zelf geen instrument, maar muziek is voor de gemeente onmisbaar in de aanbidding en lofzang voor God. Ook reizen vind ik mooi om te doen om zo veel van Gods schepping te zien en om de broeders en zusters in andere landen te ontmoeten, een hart onder de riem te steken en van hen te leren. Voor en met jongeren heb ik drie keer mee mogen werken aan een diaconale jongerenreis naar Roemenië en Malawi.

Mijn vrouw en ik zouden ons willen inzetten voor de gemeente van onze HEER en voor Zijn Schepping met de taak die God voor ons heeft weggelegd. We brengen dit dagelijks in gebed en vertrouwen erop dat Hij op Zijn tijd Zijn plaats voor ons zal aanwijzen.

Mijn preekrooster voor 2020 zit momenteel vol. Voor komen preken op beroep of specifiek kennismaking met het oog op beroepen maak ik ruimte vrij. Ik sta ook open voor part time predikantsplaatsen mochten die in de buurt van Zeist liggen (hoogstens drie kwartier daar vandaan) in verband met het werk van mijn vrouw.

Ganpat Berrevoets
Teakhout 22
3991 PZ Houten
Tel. +31(0)644480629
Email: ganpat.berrevoets@gmail.com