Menu

Kandidaat J. van Beveren

Johannes van BeverenDe classis Amersfoort heeft op 16 oktober 2014 br. Johannes van Beveren beroepbaar gesteld.
In dit artikel stelt hij zich aan u voor:

Ik ben Johannes van Beveren, 28 jaar. Ik ben geboren in Zuidhorn, opgegroeid in Amersfoort, en na de middelbare school ben ik de studie theologie in Kampen gaan doen. Eerst de vooropleiding Grieks en Latijn, daarna de bachelor theologie, en de master predikant. Tijdens de studie heb ik Nienke leren kennen, met wie ik in 2009 getrouwd ben. Wij kregen drie kinderen, Simone, Cathelijn en Marten.

Mijn specialisatierichting was praktische theologie, op het gebied van preekkunde. Ik heb me bezig gehouden met het gezag van de preek en de manier waarop een preek aansluit bij de luisteraar. Past aansluiten bij de hoorder bij een gereformeerde kijk op gezag van de preek?

Het mooie aan preken is het doorvertellen over hoe goed en bijzonder God is. Mijn wens is dat het niemand koud laat, wie God is. Daarom wil ik graag me inzetten om dat nieuws bekend te maken. Dat doe ik niet alleen, ik hoop mensen te stimuleren om daarin mee te doen. Daarom is er de gemeente. Een gemeente is zowel een thuis als een eerste hulppost. Ik wil me dan ook inzetten voor het gezamenlijk loven, smeken en verkondigen van de HERE. Om tegelijk onze gaven en liefde in te zetten om onrecht tegen te gaan, en Gods recht bekend te maken.

Ik ben een enthousiaste en bescheiden persoon, die graag mensen helpt, binnen bestaande kaders creatief is, en bereid tot leren. Ik ben gericht op samenwerking, en breed georiënteerd. Ik zou het leuk vinden om samen met een gemeente na te denken over hoe we uiting kunnen geven aan ons geloof. Daarbij heb ik niet alle antwoorden, maar ik ga graag met mensen op zoek.

J. van Beveren, Kampen
E-mail: johannesvanbeveren@outlook.com
T. 06-42543430