Menu

Kandidaat Marinus de Jong

Kandidaat Marinus de Jong stelt zich in dit artikel aan u voor:

Dit najaar komt het einde van mijn periode als onderzoeker aan de Theologische Universiteit in Kampen in zicht. Ik hoop dat mijn proefschrift over de relatie tussen de kerk en de wereld bij Klaas Schilder dan is afgerond. Als stagiair bij een predikant in de Franse Pyreneeën, nu ruim tien jaar geleden, ervoer ik voor het eerst de roeping om dominee te worden. Over de jaren is die roeping gegroeid en bevestigd. Ik ben vanaf januari 2019 beschikbaar om als predikant aan de slag te gaan.

Als ik mijn geloof in Christus verwoord begin ik altijd bij hoezeer ik zelf Gods genade nodig heb en daar eigenlijk niet zonder kan leven. Dat aan mensen vertellen, nu indirect door mijn onderzoek en straks meer direct als werker in de kerk, is wat ik doe en wil blijven doen. Als predikant zie ik mezelf als een allrounder: juist de combinatie van prediking, catechese, leidinggeven en pastoraat spreekt me aan. Maar ze staan niet voor niets in deze volgorde.

De afgelopen jaren heb ik op veel vlakken ervaring opgedaan. Ik was ouderling in de Utrechtse Rehobothkerk en gaf daar dus mee leiding en bracht pastorale bezoeken. Ik heb al vijf jaar preekbevoegdheid en ga maandelijks voor in erediensten. Ook heb ik ervaring met catechese van verschillende leeftijden in verschillende gemeenten. Ik ben daarin sterk op de inhoud, maar ben ook een verbinder en een samenwerker. Dat ik samenwerk betekent niet dat ik geen richting geef: in groepen neem ik het voortouw en ik ben ondernemend ingesteld. Ik ben gedreven, eerlijk, belangstellend en leergierig.

Tot slot: ik ben 31 jaar oud, getrouwd met Wibbina en we hebben twee dochters van 1 en 3. We wonen in Utrecht.

J.M. (Marinus) de Jong
E: jmarinusdejong@yahoo.com
T: 06-14047638