Menu

Kandidaat Ronald Elzinga

Kandidaat Ronald Elzinga stelt zich in dit artikel aan u voor:

“Willen jullie soms ook weggaan?” (Johannes 6,67)

Een scherpe en bijzondere vraag uit een bijzonder hoofdstuk. Een vraag die ik bij de felicitatie en zegenwensen bij mijn belijdenis van iemand uit de gemeente kreeg. Het staat geschreven op zo’n klein stukje canvas; zwart op wit. Onvermijdelijk. Het is de vraag die Jezus aan de twaalf stelt nadat Hij aan de menigte heeft verteld dat wie het eeuwige leven wil krijgen Zijn lichaam moet eten en Zijn bloed moet drinken. Daarin komt een stuk van het aanstootgevende, het mysterieuze ook, van het evangelie van Jezus naar voren. Veel mensen volgen Jezus na die woorden dan ook niet verder. Het antwoord dat Petrus daarentegen geeft op de bovenstaande vraag vind ik prachtig. Het staat symbool voor hoe ik Jezus en het leven met Hem heb leren kennen: “Naar wie zouden we moeten gaan, ​Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de ​heilige​ van God bent.”

Mijn naam is Ronald. Sinds de zomer van 2015 ben ik getrouwd met Anneloes. Anneloes is aan het herstellen van een burn-out en werkt op dit moment als vrijwilliger in de ouderenzorg. Samen wonen we in Kampen, aan de rand van de binnenstad. Ik vind het leuk om te koken en geniet van lekker eten en drinken, van natuur en van films en muziek. Sinds een aantal jaar zing ik mee in de cantorij van de universiteit, wat een nieuw spectrum qua muziek heeft geopend naast de christelijke rock die ik daarvoor veelal luisterde (en nog steeds luister).

Met het preekconscent dat ik sinds oktober 2017 heb, preek ik met plezier het hele land door. Daarnaast doe ik niet-studiegerelateerd werk om in ons onderhoud te voorzien. Dat doe ik hopend op een beroep, want veel liever ga ik als predikant aan de slag in een gemeente. In mijn leven tot nu toe heb ik God leren kennen als een liefdevolle en genadige Schepper die de gebroken systemen van het persoonlijke en maatschappelijk leven wil herstellen. In Jezus heeft God ons verlost van onze zonden en nu leven we in Zijn koninkrijk. We proberen in woord en daad lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Maar onze weg achter Jezus aan kent, naast mooie stukken, ook moeilijke en pijnlijke bochten waar we het mooie uitzicht dat we hebben uit het oog kunnen verliezen. Juist op die veelzijdige weg wil ik meelopen met mijn broers en zussen.

Dat doe ik als iemand die begripvol luistert, die oog heeft voor het samenleven van de gemeente voor God en die moeilijke vragen en situaties niet uit de weg gaat. Daarnaast geniet ik ervan wanneer het lukt om de Bijbel dicht bij het leven van mensen te brengen; wanneer iets van die woorden van eeuwig leven klinkt in wat er wordt gezegd. Daarin zie ik Gods werk door Zijn Geest. Ik krijg energie van preken en van een gevarieerde liturgie die daar goed bij aansluit. Ik vind het erg waardevol om met mensen in gesprek te gaan over hun leven met God en na te denken over hoe de kerk vandaag de dag haar leven uit genade kan vormgeven.

Daartoe voel en weet ik me geroepen. Tijdens de bezinning op de vraag of ik me beroepbaar wilde stellen (of dat ik ‘soms ook weg wilde gaan’) ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niets liever wil dan God met mijn leven dienen als predikant. Want ik heb Jezus leren kennen als de Zoon van God die woorden van eeuwig leven spreekt. Sterker nog: die ons, nu al, in Hem uit genade het eeuwige leven geeft. Die God wil ik dienen met heel mijn leven en al mijn gaven. Ik doe dat alleen omdat ik geloof en weet dat Hij erbij is en me er de kracht voor geeft.

Broedergroet,

Ronald Elzinga

R.D. (Ronald) Elzinga
Bregittenstraat 3, 8261 KH Kampen
T. (+31) 6 139 73 891
E. elzingard@live.nl
I. ronaldelzinga.blogspot.nl